Đóng Menu

Trải nghiệm song song 2 môi trường

Học sinh Jumpee được trải nghiệm cùng lúc hai môi trường Mầm non và Tiểu học tại khuôn viên rộng 8000m2 của Ban Mai School.