Đóng Menu

Chương trình thể chất Nhật bản bản quyền tập đoàn Takasago

Học sinh phát triển toàn diện Tâm lực - Thể lực - Trí lực, trang bị nền tảng sức khoẻ vững vàng, là hành trang trên hành trình trở thành công dân toàn cầu.