Đóng Menu

Mục tiêu giáo dục

Chương trình giáo dục tại trường Mầm non Ban Mai hướng đến tạo cho trẻ sự hào hứng, háo hức và sự yêu thích việc học, việc đến trường, chuẩn bị cho học sinh hành trang tốt nhất về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mĩ, tình cảm & kĩ năng xã hội đạt chuẩn đầu ra theo chương trình của Bộ Giáo dục & đào tạo, tự tin bước vào lớp Một. Đồng thời, hiện thực hóa tầm nhìn sứ mệnh của BMS: Xây dựng hình ảnh học sinh phát triển thành công và thích ứng trong thế giới luôn thay đổi.

 

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Tiền Tiểu học của BMS (tên gọi là Jumpee) bao gồm các môn học hấp dẫn ngay từ tên gọi tạo cảm giác hứng thú cho trẻ khi tham gia như: Jumpee Talk, Jumpee Logic, Jumpee English, Jumpee STEAM, Jumpee Growing (Phát triển nhân cách), Jumpee Lala &Dance, Jumpee Color, Jumpee Mouse (công nghệ),..
Chương trình Tiền Tiểu học có 2 hệ đào tạo: Hệ Chuẩn (Hệ A) và Hệ Quốc tế (Hệ i). 
Chương trình học tập khối Jumpee của BMS giúp cho học sinh: 
- Phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, bước đầu hình thành nhân cách và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một.
– Hình thành và phát triển cho trẻ những chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng.
– Rèn luyện những kĩ năng cần thiết cho phù hợp với từng lứa tuổi
– Khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng vốn có của trẻ, đặt nền tảng vững chắc cho việc học tập của trẻ ở những cấp bậc tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.

Chương trình giáo dục

Chương trình tăng cường

Xem thêm

Tổng quan chương trình

Xem thêm

Chương trình của Bộ GD và ĐT

Xem thêm

Hoạt động chăm dưỡng

Xem thêm

Câu lạc bộ After-school và Summer Camp

Xem thêm

Chương trình giáo dục BMS Hệ A

Xem thêm

Chương trình giáo dục BMS Hệ i

Xem thêm

6 Lý do Cha mẹ chọn BMS

  • Chương trình học tiên tiến, giúp học sinh phát triển toàn diện.
  • Học sinh được đầu tư đặc biệt về tiếng Anh, Kỹ năng, Thể chất.
  • Môi trường học tập an toàn, yêu thương.
  • Học sinh được hướng nghiệp và tư vấn về du học, đại học.
  • Hệ thống đối tác và Tập đoàn mở ra nhiều cơ hội cho học sinh.
  • Đội ngũ giáo viên tận tâm, chuyên nghiệp.