Đóng Menu
Mã số
VN 287

Chương trình tích hợp Cambridge

Tại BMS, Chương trình Song bằng Cambridge được triển khai từ cấp Tiểu học đến Trung học Phổ thông.

Nhà trường triển khai theo hướng tích hợp Chương trình Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (MOET) và Chương trình Phổ thông Quốc tế Cambridge (CAEI).

Phẩm chất học sinh Cambridge

Ảnh 1

Confident

Tự tin

Confident

Trách nhiệm

Responsible

Tư duy

Reflective

Đổi mới

Innovative

Ảnh 2

Confident

Chủ động

Engaged

Lý do lựa chọn chương trình Cambridge tại BMS

1

Tiếp cận chương trình giáo dục chuẩn quốc tế

2

Phát triển tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai

3

Rèn luyện tư duy, tính chủ động và khả năng tự học

4

Nhận bằng cấp được công nhận toàn cầu

5

Chuyển tiếp và hòa nhập dễ dàng khi lên đại học

6

CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN ĐẠI, CHUẨN QUỐC TẾ

Lộ trình Cambridge

Pre Campridge (5 years old)

A. Môn học chương trình Cambridge

* 20 tiết/tuần

 • ESL (Tiếng Anh)
 • Mathematics (Toán)
 • Science (Khoa học)
 • Phonics (Ngữ âm)

B. Chương trình bổ trợ dạy bằng tiếng Anh

Chương trình Thể chất Nhật Bản
* 35% thời lượng với GV nước ngoài

 • Chứng nhận hoàn thành chương trình Mầm non

 

Tích hợp MOET & Cambridge primary (Lớp 1 - Lớp 5)

A. Môn học chương trình Cambridge

* 18 tiết day bằng tiếng Anh /tuần

 • ESL (Tiếng Anh)
 • Mathematics (Toán)
 • Science (Khoa học)

B. Chương trình bổ trợ dạy bằng tiếng Anh

Chương trình Thể chất Nhật Bản
* 60% thời lượng với GV nước ngoài

 • Chứng nhận hoàn thành trương trình Tiểu học của Bộ GD&ĐT
 • Tiếng Anh đạt trình độ tương đương A2+ CEFR
 • Hoàn thành kỳ thi Checkpoint 

Tích hợp MOET & Cambridge Lower Secondary (Lớp 6 - Lớp 8)

A. Môn học chương trình Cambridge

* 24 - 28 tiết/tuần

 • ESL (Tiếng Anh)
 • Mathematics (Toán)
 • Combined Science (Khoa học tổng hợp)

B. Chương trình bổ trợ dạy bằng tiếng Anh

Chương trình Thể chất Nhật Bản
* 40% thời lượng với GV nước ngoài

 • Chứng chỉ Quốc tế Cambridge Lower Secondary
 • Tiếng Anh đạt trình độ tương đương B1 CEFR
 • Hoàn thành kỳ thi Checkpoint

Tích hợp MOET & Cambridge Upper Secondary (Lớp 9 - Lớp 10)

A. Môn học chương trình Cambridge

* 24 - 26 tiết/tuần

 • Global Perspectives (góc nhìn toàn cầu)
 • Mathematics (Toán)
 • Combined Science (Khoa học tổng hợp)

B. Chương trình bổ trợ dạy bằng tiếng Anh

Chương trình Thể chất Mỹ Be Warrior
* 40% thời lượng với GV nước ngoài

 • Bằng tốt nghiệp THCS Việt Nam
 • Chứng chỉ Quốc tế Cambridge IGCSE 
 • Tiếng Anh đạt trình độ tương đương B2 CEFR

Tích hợp MOET & Cambridge Advanced Levels (Lớp 11 - Lớp 12)

A. Môn học chương trình Cambridge

* 23 - 26 tiết/tuần

 •  Global Perspectives (Góc nhìn toàn cầu)
 • Mathematics (Toán)
 • Physics (Vật lý)

B. Chương trình bổ trợ dạy bằng tiếng Anh

Chương trình Thể chất Mỹ Be Warrior
* 40% thời lượng với GV nước ngoài

 • Bằng tốt nghiệp THPT Việt Nam
 • Chứng chỉ Quốc tế A Levels 
 • Tiếng Anh đạt trình độ tương đương B2+ đến C1 CEFR (tương đương 6.5+ IELTS)

Phương pháp giảng dạy

01.

Active Learning

Phương pháp dạy học tích cực
02.

Differentiated instruction

Phương pháp dạy học phân hóa
03.

Project - Based Learning

Phương pháp dạy học theo dự án
04.

Blended Learning

Phương pháp dạy học kết hợp

Chương trình Cambridge tại BMS xây dựng dựa trên phương pháp dạy học phân hóa theo nhóm năng lực học tập - kích thích khả năng ham học hỏi và lĩnh hội kiến thức. Học sinh được đặt làm trung tâm thông qua các hoạt động giáo dục giúp các con phát triển các kỹ năng cần thiết, học tập chủ động, tư duy sáng tạo, từ đó nâng cao năng lực để trở thành công dân toàn cầu.

HOẠT ĐỘNG QUỐC TẾ

ĐĂNG KÝ
TUYỂN SINH

alt
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.