Đóng Menu

Mô hình bán trú tiền tiểu học

Đội ngũ giáo viên tâm huyết, nhiều năm kinh nghiệm, hiểu tâm lý học sinh. Không gian lớp học thiết kế linh hoạt, học sinh được làm quen tư thế ngồi, thời gian biểu học tập của học sinh lớp 1.