Đóng Menu

Talent

T
 • Cấp học: Tiểu học, THCS, THPT
 • Mục tiêu đầu ra: 

  - Bằng tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam


  - Chứng chỉ Tin học Quốc tế MOS

  - Năng lực thể chất: Hoàn thành chương trình Thể chất Be Warrior
  - Chơi thành thục ít nhất 01 môn thể thao

  - Năng lực khác: Thực hiện thuần thục một trong ba lĩnh vực nghệ thuật: Mỹ thuật, Âm nhạc, Dance

  - Năng lực xã hội: Tham gia tối thiểu 2 dự án học tập/ năm học

  - Năng lực tiếng Anh: B2+ CEFR (tương đương IELTS 6.0-6.5) và Điểm trung bình thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT: 8.5

TIN TỨC KHÁC

Advanced

International