Đóng Menu

International

I

Chương trình Cambridge

 • Cấp học: Tiểu học, THCS, THPT
 • Mục tiêu đầu ra: 

  - Bằng tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT Việt Nam

  - Chứng chỉ Tin học Quốc tế MOS

  - Năng lực thể chất: Hoàn thành chương trình Thể chất Be Warrior
  - Chơi thành thục ít nhất 01 môn thể thao

  - Năng lực khác: Thực hiện thuần thục một trong ba lĩnh vực nghệ thuật: Mỹ thuật, Âm nhạc, Dance

  - Năng lực xã hội: Tham gia tối thiểu 4 dự án học tập/ năm học

  - Năng lực tiếng Anh: Chứng chỉ công nhận quốc tế Cambridge A Levels, B2+ CEFR
  - Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.0+ đối với lộ trình ESL

TIN TỨC KHÁC

Advanced

Talent