Đóng Menu

BMS SUMMER CAMP 2024: Sáng tạo - Tự tin - Kết nối - Hội nhập cùng Trại hè tiếng Anh và kỹ năng

Mùa hè là thời gian vàng để những công dân toàn cầu tương lai trang bị cho mình 'bộ kỹ năng' cần thiết và những 'va chạm' thực tế. BMS Summer Camp 2024 đem đến cho học sinh lớp từ 11 - 17 tuổi một mùa hè năng động, thú vị, mở cánh cửa ra thế giới với các hoạt động "Sáng tạo, Tự tin, Kết nối, Hội nhập quốc tế".

Trại hè cũng là thời gian để các bạn được sống sâu, lắng nghe cảm xúc từ bên trong, khám phá sức mạnh nội lực của bản thân để tự tin và hạnh phúc mở ra thế giới. 
Link đăng ký tham gia chương trình Trại hè :https://forms.office.com/r/YQ7m0pRMap 


Các chương trình Trại hè tại BMS Summer Camp 2024 do Trường THCS – THPT Ban Mai và các đối tác giáo dục uy tín phối hợp tổ chức: 
️I. TRẠI HÈ TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG THCS – THPT BAN MAI 
1. TRẠI HÈ TIẾNG ANH: BMS EXPLORING SUMMER (Dành cho học sinh 13 – 16 tuổi)
2. TRẠI HÈ TIẾNG ANH: BMS DYNAMIC SUMMER (Dành cho học sinh 13 – 16 tuổi)
3. TRẠI HÈ KỸ NĂNG: BMS – MÙA HÈ RỰC RỠ (Dành cho học sinh 11- 13 tuổi)
4. TRẠI HÈ ROAD TO GRADE 10 (Chương trình ôn luyện – bổ trợ Tiếng Anh)
️II. TRẠI HÈ DO GPA VIỆT NAM TỔ CHỨC:
1. DISCOVER ME - DẤU ẤN TRƯỞNG THÀNH tại Hòa Bình; Bình Thuận (Dành chọ học sinh 9 – 13 tuổi) 
2. FUTURE ME SỨC MẠNH ALPHAZ tại Hòa Bình, Huế, Bình Thuận
(Dành chọ học sinh 13 – 17 tuổi) 
️III. TRẠI HÈ DO SWORLD VIỆT NAM TỔ CHỨC:
1. TRẠI HÈ EXPLORE MYSELF - TÔI KHÁM PHÁ Tại Hội An, Quảng Nam. (Dành cho học sinh từ 10 -15 tuổi)
2. TRẠI HÈ CÚC PHƯƠNG ECOLOGY CAMP tại Ninh Bình. (Dành cho học sinh từ 8 -14 tuổi)
3. TRẠI HÈ GLOBAL ME - TÔI HỘI NHẬP tại Sóc Sơn, Hà Nội. (Dành cho học sinh từ 10 -14 tuổi)
4. TRẠI HÈ CREATIVE ME CAMP - TÔI SÁNG TẠO tại Sóc Sơn, Hà Nội. (Dành cho học sinh từ 10 -14 tuổi)
5. TRẠI HÈ CONFIDENT ME CAMP - TÔI TỰ TIN tại Sóc Sơn, Hà Nội. (Dành cho học sinh từ 10 -14 tuổi)
👉Link chi tiết thông tin các Trại hè BMS Summer Camp 2024: https://short.com.vn/X9lm
👉Link chi tiết thông tin các Trại hè Quốc tế: https://banmaischool.edu.vn/tin-tuc-su-kien/world-tour-2024-trai-nghiem-va-truong-thanh-cung-trai-he-quoc-te