Chương trình Trung học Cơ sở tại Ban Mai

Chương trình Trung học Cơ sở tại Ban Mai

GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI

  • Chương trình Giáo dục nhân cách bồi đắp 5 giá trị cốt lõi trong: BIẾT ƠN – YÊU THƯƠNG – TÔN TRỌNG TRÁCH NHIỆM – CỐNG HIẾN
  • Học tập chính khóa theo khung chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo
  • Thiết kế chương trình tăng cường các môn cốt lõi: TOÁN – NGỮ VĂN – TIẾNG ANH PHÙ HỢP VỚI NĂNG LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
  • Các dự án học tập trải nghiệm tích hợp liên môn phong phú và đa dạng
  • Chứng nhận trường Quốc tế Cambridge mã số VN 287
  • Khẳng định bản thân với chương trình thành tích cao thông qua các cuộc thi trong nước và Quốc tế
  • Sẵn sàng hội nhập cùng chương trình Student Exchange: TRAO ĐỔI HỌC SINH VỚI TRƯỜNG ĐỐI TÁC QUỐC TẾ CỦA BAN MAI
  • Chương trình tham vấn học đường và hướng nghiệp

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẢN QUYỀN

MỘT NGÀY HẠNH PHÚC CỦA BMSERS (T.H.A.N.K)

“TẠO ĐỘNG LỰC – HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG – AN TOÀN – NUÔI DƯỠNG TÀI KHOẢN TÌNH CẢM – KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN”