💓 3.014 LỜI BIẾT ƠN ĐÃ ĐƯỢC LAN TOẢ 💓

Lời biết ơn

BMSER sẽ chiêns thắng đại dịch!

Phạm Gia Bảo

Gửi lời biết ơn

Chúc Ban Mai chiến thắng đại dịch 1 năm!

Phạm Gia Bảo

Gửi lời biết ơn

Chúc Ban Mai chiến thắng đại dịch!

Phạm Gia Bảo

Gửi lời biết ơn

Cố gắng, chúng ta sẽ đẩy lùi đại dịch!

Phạm Gia Bảo

Nhân ngày 20/10, con chúc mẹ luôn khỏe mạnh, thành công và hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ vì đã cho con ngày hôm nay, cho con ăn học. Con yêu mẹ nhiều lắm!
Một lần nữa, con cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con!

Ẩn danh - 4A3

Lời biết ơn mẹ

con biết ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con nên người

Nguyễn Đỗ Hoàng Mai-6T

💓 3.014 LỜI BIẾT ƠN ĐÃ ĐƯỢC LAN TOẢ 💓

Lời biết ơn

BMSER sẽ chiêns thắng đại dịch!

Phạm Gia Bảo

Gửi lời biết ơn

Chúc Ban Mai chiến thắng đại dịch 1 năm!

Phạm Gia Bảo

Gửi lời biết ơn

Chúc Ban Mai chiến thắng đại dịch!

Phạm Gia Bảo

Gửi lời biết ơn

Cố gắng, chúng ta sẽ đẩy lùi đại dịch!

Phạm Gia Bảo

Nhân ngày 20/10, con chúc mẹ luôn khỏe mạnh, thành công và hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ vì đã cho con ngày hôm nay, cho con ăn học. Con yêu mẹ nhiều lắm!
Một lần nữa, con cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con!

Ẩn danh - 4A3

Lời biết ơn mẹ

con biết ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con nên người

Nguyễn Đỗ Hoàng Mai-6T