Ra mắt Đội hoa tiêu phụ huynh – Hội đồng CMHS năm học 2022 – 2023

Chúc mừng các bố mẹ đã được tín nhiệm bầu vào đội Hoa tiêu phụ huynh – Hội đồng Cha Mẹ học sinh (HĐCMHS) cấp trường năm học 2022 – 2023.

Năm học 2021-2022 đã ghi dấu sự hợp lực thành công giữa nhà trường và HĐCMHS. Đây cũng năm học mà đại gia đình BMSers trải qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn nhất. Thế nhưng, những khó khăn đó không cản bước được tinh thần hợp lực, chia sẻ, đồng hành giữa nhà trường và các bậc CMHS, bởi tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là tất cả đều vì các con học sinh

Đã thành thông lệ, trước mỗi một năm học luôn có một hoạt động rất quan trọng – đó là bầu vai trò của đội hoa tiêu Phụ huynh – HĐCMHS cấp trường.

Căn cứ theo kết quả phiên họp HĐCMHS cấp Khối diễn ra ngày 28/10, xin chúc mừng các bố mẹ đã được tín nhiệm bầu vào đội Hoa tiêu phụ huynh – HĐCMHS cấp trường năm học 2022– 2023.

Thầy cô tin rằng với sự đồng hành của HĐCMHS cấp trường năm học 2022– 2023, các con sẽ có một năm học thành công với nhiều dấu ấn.

HỆ THỐNG GIÁO DỤC BAN MAI

– Website: banmaischool.edu.vn

– Cơ sở 1: KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

– Cơ sở 2: KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

– Hotline: 0966694869 (Mầm non) – 0935625656 (Tiểu học) – 0906190468 (THCS-THPT)