Lộ trình xe tuyến

Để thuận tiện cho các trẻ ở xa địa điểm trường và tạo điều kiện thuận lợi cho Cha mẹ không có điều kiện đưa đón con, nhà trường có dịch vụ đưa đón học sinh (xe bus của trường) theo đăng ký. Danh sách và điểm dừng đón trả học sinh của từng tuyến sẽ thông báo cụ thể sau khi CMHS đăng ký. Lộ trình có thể thay đổi căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký đi trên xe đó. Xe đưa đón học sinh là xe 16 và 29 chỗ chất lượng cao, và có cán bộ chăm sóc trên xe.