Hệ thống giáo dục Ban Mai

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

BAN MAI Ngôi trường Giáo dục Nhân cách – Trí tuệ
HỌC SINH BAN MAI có Trái tim Việt và Trí tuệ Toàn cầu

 

TẦM NHÌN BAN MAI

BAN MAI xác định là trường học uy tín, tiêu chuẩn Quốc tế
HỌC SINH BAN MAI là những Thế hệ Công dân trí tuệ đầy khát vọng với 5 chìa khóa thành công bền vững:

NHÂN CÁCH – TRI THỨC – NĂNG LỰC – SỨC KHỎE – TƯ DUY TOÀN CẦU

 

SỨ MỆNH BAN MAI

TRUYỀN CẢM HỨNG
TRAO YÊU THƯƠNG
TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT
KHAI PHÓNG
TIỀM NĂNG

tạo nên

HẠNH PHÚC & THÀNH TỰU CAO

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI BMSER

Tầm nhìn Hệ thống giáo dục Ban Mai
Giá trị Biết ơn
Giá trị yêu thương
Giá trị tôn trọng
Giá trị trách nhiệm
Giá trị cống hiến

MỤC TIÊU HỆ THỐNG GIÁO DỤC BAN MAI

5 chìa khoá Hệ thống giáo dục Ban Mai

 

CÁC CỘT MỐC & THÀNH TỰU

Các cột mốc và thành tựu Hệ thống giáo dục Ban Mai

Các cột mốc và thành tựu Hệ thống giáo dục Ban Mai