Đội ngũ

Nhà giáo Mai Thị Lan Anh

Người sáng lập - Chủ tịch HĐQT Hệ thống Giáo dục Ban Mai - Hiệu trưởng trường Tiểu học Ban Mai

Cô Mai Thị Hoa

Đồng sáng lập - Phó Chủ tịch HĐQT Hệ thống Giáo dục Ban Mai - Hiệu trưởng trường Mầm non Ban Mai

Cô Mai Thu Hương

Đồng sáng lập - Uỷ viên HĐQT - Giám đốc Tài chính HT Giáo dục Ban Mai

Thầy Horace James Vernall

Tổng Hiệu trưởng Hệ thống Giáo dục Ban Mai

Thầy Nguyễn Sỹ Hiếu

Giám đốc Chương trình Cambridge Hệ thống Giáo dục Ban Mai

Cô Lê Thanh Tâm

Giám đốc chương trình JA Hệ thống Giáo dục Ban Mai

Thầy Nguyễn Khánh Chung

Hiệu trưởng trường THCS - THPT Ban Mai

Cô Đào Thị Hương

Phó Hiệu trưởng trường THCS - THPT Ban Mai

Thầy Nguyễn Văn Khoa

Trợ lý Ban giám hiệu trường THCS - THPT Ban Mai

Cô Nguyễn Thị Thanh Nương

Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Ban Mai

Cô Ngô Thị Thanh Tâm

Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Ban Mai

Thầy Nguyễn Quang Minh

Trợ lý Ban giám hiệu trường Tiểu học Ban Mai

Cô Lê Thị Hiền

Trợ lý Ban giám hiệu trường Tiểu học Ban Mai

Cô Nguyễn Thị Thu Trang

Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Ban Mai

Cô Phan Thị Thanh Hoa

Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Ban Mai

Cô Dương Liên Phương

Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Ban Mai

Ban Lãnh đạo Hệ thống Giáo dục Ban Mai

Ban giám hiệu trường THCS - THPT Ban Mai

Ban giám hiệu trường Tiểu học Ban Mai

Ban giám hiệu trường Mầm non Ban Mai