Đội ngũ

Nhà giáo Mai Thị Lan Anh

Người sáng lập Hệ thống Giáo dục Ban Mai

Cô Mai Thị Hoa

Đồng sáng lập Hệ thống Giáo dục Ban Mai

Cô Mai Thu Hương

Đồng sáng lập Hệ thống Giáo dục Ban Mai

Cô Dương Liên Phương

Hiệu trưởng trường Mầm non Ban Mai

Cô Phan Thị Thanh Hoa

Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Ban Mai

Cô Nguyễn Thị Thu Trang

Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Ban Mai

Thầy Nguyễn Khánh Chung

Hiệu trưởng trường THCS - THPT Ban Mai

Cô Đào Thị Hương

Phó Hiệu trưởng trường THCS-THPT Ban Mai

Thầy Nguyễn Văn Khoa

Phó Hiệu trưởng trường THCS-THPT Ban Mai

Cô Lê Thanh Tâm

Thành viên Ban Giám hiệu, Giám đốc chương trình JA

Cô Nguyễn Thị Thanh Nương

Hiệu trưởng trường Tiểu học Ban Mai

Cô Ngô Thị Thanh Tâm

Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Ban Mai

Thầy Nguyễn Quang Minh

Trợ lý Ban giám hiệu trường Tiểu học Ban Mai

Cô Lê Thị Hiền

Trợ lý Ban giám hiệu trường Tiểu học Ban Mai

Ban Lãnh đạo Hệ thống Giáo dục Ban Mai

Ban giám hiệu trường THCS - THPT Ban Mai

Ban giám hiệu trường Tiểu học Ban Mai

Ban giám hiệu trường Mầm non Ban Mai