Chương trình

Lãnh đạo bản thân

Ngày 11/11/2019, Trường Tiểu học Ban Mai chính thức trở thành trường thứ 521 đạt danh hiệu trường Light House (Hoa tiêu) trên toàn cầu và là trường Light House đầu tiên tại Việt Nam.

Leader in Me (Lãnh đạo Bản thân – LiM) là chương trình đào tạo kỹ năng sống được tập đoàn Giáo dục Mỹ Franklin Covey phát triển từ năm 1999 nhằm phát triển các khả năng tiềm tàng của con người, tạo ra thay đổi đột phá cho học sinh. Tinh thần của Leader in Me chú trọng rèn giũa cho học sinh sống trách nhiệm, chủ động và vận dụng thành công các mảng năng lực, kỹ năng của thế kỷ 21 trong học tập và cuộc sống.

Chương trình Lãnh đạo bản thân

Là quá trình nhằm giúp giáo viên xây đắp kỹ năng lãnh đạo cho học sinh.

Giúp học sinh khám phá năng lực đặc biệt trong bản thân các em.

Trao cho học sinh cơ hội tỏa sáng – trở thành những nhà lãnh đạo.

Giúp học sinh thấm nhuần ngôn ngữ của 7 Thói quen trong toàn bộ quá trình học

Vòng tròn

Nhìn - Làm - Nhận

Chương trình được triển khai tại Ban Mai từ tháng 7/2015. Nhà trường dạy về các cách ứng xử hiệu quả; Thiết lập một nền văn hóa lãnh đạo và phối hợp với hệ thống đào tạo để tích hợp các nội dung này với chương trình, giáo trình và truyền thống hiện hữu trong nhà trường.

Đây là sự ghi nhận về những nỗ lực, cố gắng tích cực của trường Tiểu học Ban Mai sau hơn 4 năm triển khai chương trình này, nhưng điều quan trọng là các kế hoạch, mục tiêu của nhà trường tiếp tục được triển khai rộng rãi, hiệu quả để lan tỏa, truyền cảm hứng cho không chỉ các trường giảng dạy về 7 thói quen ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.

Leader in Me:

7 thói quen

  1. Sống chủ động
  2. Bắt đầu với mục tiêu
  3. Ưu tiên việc quan trọng
  4. Tư duy cùng thắng
  5. Hiểu rồi được hiểu
  6. Hợp lực
  7. Rèn giũa bản thân

LiM ở Ban Mai School

Leadership Day

Ngày hội lãnh đạo