Chương trình Junior Achievement

Chương trình Junior Achievement: Tư duy tài chính - Kiến tạo doanh nhân trẻ

Chương trình Junior Achievement

Chương trình Junior Achievement: Tư duy tài chính - Kiến tạo doanh nhân trẻ

Hệ thống Ban Mai School phối hợp với Tổ chức JA VietNam thuộc mạng lưới JAWW triển khai Chương trình Giáo dục Tư duy Tài chính – Kiến tạo doanh nhân trẻ cho học sinh từ cấp tiểu học tới THPT. 

Chương trình được thiết kế với mức độ phức tạp, chuyên sâu tăng dần theo từng khối lớp, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh. Các nội dung được truyền tải thông qua những hoạt động trải nghiệm thực tế, các trò chơi và các bài tập thực hành nhằm giúp học sinh hứng thú và có khả năng liên hệ với thực tiễn.

3 mảng nội dung xuyên suốt từ Tiểu học tới THPT

Hệ thống Ban Mai School phối hợp với Tổ chức JA VietNam thuộc mạng lưới JAWW triển khai Chương trình Giáo dục Tư duy Tài chính – Kiến tạo doanh nhân trẻ cho học sinh từ cấp tiểu học tới THPT. 

Chương trình được thiết kế với mức độ phức tạp, chuyên sâu tăng dần theo từng khối lớp, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh. Các nội dung được truyền tải thông qua những hoạt động trải nghiệm thực tế, các trò chơi và các bài tập thực hành nhằm giúp học sinh hứng thú và có khả năng liên hệ với thực tiễn.

3 mảng nội dung xuyên suốt từ Tiểu học tới THPT

Ra mắt chương trình Tư duy tài chính - Kiến tạo doanh nhân trẻ (JA)
Khởi động chương trình Cha-Ching Curriculum
Giảng dạy JA tại Trường Tiểu học Ban Mai
Chương trình Sharktank nhí - Ban Mai School