Tháng Chín 9, 2023

Day

09
Th9

GIÁO DỤC THỂ CHẤT – TẠO KHÁC BIỆT CHO TRẺ Ở TƯƠNG LAI

Ở các nước tiên tiến trên thế giới, giáo dục thể chất từ lâu đã được coi trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, bởi đây là nội dung học nhằm đào tạo nên những công dân phát triển toàn diện về trí tuệ, thể lực và cả trí lực.  Các nhà khoa học...
Read More

Lưu trữ