Tháng Hai 23, 2023

Day

23
Th2

SÂN CHƠI NGHỆ THUẬT BANMAI’S GOT TALENT DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Chương trình giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực của người học là định hướng đang được Trường Tiểu học Ban Mai, Hà Đông triển khai hiệu quả và thành công. Banmai’s Got Talent nằm trong chuỗi chương trình hoạt động sự kiện giáo dục của nhà trường năm học 2022-2023. Hơn 1000 học...
Read More

Lưu trữ