Tháng Mười Một 23, 2022

Day

23
Th11

Ra mắt Đội hoa tiêu phụ huynh – Hội đồng CMHS năm học 2022 – 2023

Chúc mừng các bố mẹ đã được tín nhiệm bầu vào đội Hoa tiêu phụ huynh – Hội đồng Cha Mẹ học sinh (HĐCMHS) cấp trường năm học 2022 – 2023. Năm học 2021-2022 đã ghi dấu sự hợp lực thành công giữa nhà trường và HĐCMHS. Đây cũng năm học mà đại gia đình...
Read More

Lưu trữ