Tháng Chín 26, 2022

Day

26
Th9

BM CAREER TALK ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH KHỐI 12 VÀ KHỐI 9

Định hướng nghề nghiệp là một hoạt động được chú trọng đẩy mạnh tại trường THCS – THPT Ban Mai, đặc biệt đối với học sinh khối 12 và khối 9 – Những học sinh cuối cấp đang chuẩn bị bước vào giai đoạn bước ngoặt quan trọng (kỳ thi vào 10 đối với HS...
Read More

Lưu trữ