Tháng Tám 5, 2022

Day

05
Th8

Công bố chủ đề năm học 2022 – 2023: Yêu thương tạo sức mạnh

“Yêu thương tạo sức mạnh” (To Love is To Empower) là chủ đề năm học mới 2022- 2023 của Hệ thống Giáo dục Ban Mai. Vai trò của chủ đề năm học Tại Ban Mai, để hiện thực hóa tầm nhìn sứ mệnh của nhà trường, mỗi năm học sẽ có một chủ đề riêng....
Read More
05
Th8

Trải nghiệm thực tế Mầm non Ban Mai

Thấu hiểu nguyện vọng của các bậc Cha Mẹ đang quan tâm tìm hiểu trường Mầm non Ban Mai, trong tháng 8 này, Nhà trường hân hạnh được đón tiếp Quý CMHS tại các chương trình Trải nghiệm thực tế diễn ra hàng ngày. Đăng ký ngay tại: https://www.banmaischool.info/mamnon Đối tượng: Trẻ từ 16 tháng...
Read More

Lưu trữ