Tháng Mười 4, 2021

Day

04
Th10

Cùng BMSer nói lời cảm ơn với chủ đề “Cơ thể khỏe mạnh”

Con học nói từ “cảm ơn” Con có lẽ được nghe rất nhiều từ “cảm ơn” khi đến với thế giới này. Con nghe lời “cảm ơn” của ba mẹ, ông bà, người thân khi nói chuyện cùng nhau. Con nghe lời “cảm ơn” trong các bài học của cô giáo tại trường. Lời “cảm...
Read More

Lưu trữ