Tháng Hai 2019

Month

15
Th2

NGÀY HỘI TƯ VẤN “SẴN SÀNG CÙNG CON VÀO LỚP 6”

Vào lớp 6 – các con chính thức bước sang một cấp học mới, môi trường mới, tiếp cận với nhiều phương pháp và tư duy học tập mới, đặc biệt các con đang bước vào độ tuổi có những biến động lớn về hành động và suy nghĩ. Vì vậy, Lớp 6 luôn là...
Read More

Lưu trữ