Tháng Mười Hai 2013

Month

08
Th12

CHUYẾN ĐI VỀ VỚI HẦU THÀO

Sống là cho đi, cũng có nghĩa ta được nhận về, Truyền thống Nhân văn của người Việt là luôn gắn bó, sẻ chia, luôn yêu thương và đồng cảm với những cuộc sống khó khăn, những mảnh đời còn thiếu thốn. Tiếp nối tinh thần đó, Thầy và Trò trường Tiểu học Ban Mai...
Read More

Lưu trữ