1. Chỉ tiêu: 

Tuyển sinh 07 lớp với 210 học sinh, trong đó 05 lớp hệ chuẩn (T, M, S) và 02 lớp hệ quốc tế (lớp i).

2. Điều kiện tuyển sinh:

  • Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học năm 2020.
  • Học sinh có sức khỏe tốt.
  • Cha mẹ học sinh đồng thuận với quan điểm giáo dục và quy định của Nhà trường.

3. Quy trình tuyển sinh

Zalo

4. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

ĐIỂM XÉT TUYỂN = ĐIỂM TIỂU HỌC + ĐIỂM CỘNG THÊM

Trong đó:

* Điểm TIỂU HỌC: Là tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 5 năm học cấp TIỂU HỌC, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó, cụ thể như sau:

- Hoàn thành Xuất sắc: 10,0 điểm.

- Hoàn thành Tốt: 9,0 điểm

- Hoàn thành: 8,0 điểm

* Điểm cộng thêm: Điểm ưu tiên + Điểm khuyến khích + Điểm kiểm tra năng lực và phỏng vấn

- Điểm ưu tiên

+ Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng: Con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

+ Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang; con của Anh hùng lao động; con thương binh bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”; con của người bị nhiễm chất độc hoá học;

+ Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (vùng có điều kiện kinh tế - xã hôị khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn được quy định tại Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2917 của Thủ tướng Chính phủ).

+ Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất

- Điểm khuyến khích

+ Điểm khuyến khích là điểm quy đổi từ giải thưởng của học sinh trong các kỳ thi do Ngành hoặc Bộ GD & ĐT tổ chức từ cấp Quận đến cấp Quốc tế.

Công thức quy đổi điểm khuyến khích:

Zalo

Lưu ý : Nếu đạt nhiều giải, học sinh chỉ được cộng điểm khuyến khích ở một giải có số điểm quy đổi cao nhất

- Điểm năng lực: Điểm kiểm tra năng lực đầu vào và phỏng vấn

6. Mô hình lớp học và công thức tính điểm:

a. Mô hình lớp học:

Zalo
Zalo

(*) Môn học trải nghiệm thay thế cho môn Tin học sẽ được học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

a. Công thức tính điểm & điều kiện xét tuyển vào lớp T, lớp M, lớp S, lớp i:

Zalo
Zalo

6. Danh mục hồ sơ nhập học và hình thức nộp hồ sơ

Zalo

TRƯỜNG THCS – THPT BAN MAI