Ban Mai Scholl

Danh sách 23 học sinh nhận học bổng Nhân tài Ban Mai - năm học 2016-2017

Được viết: Thứ hai, 22-05-2017

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TẶNG HỌC BỔNG NĂM HỌC 2017 - 2018

 

I. Điều kiện được xét học bổng: 

 

 

1. Học sinh đạt giải Nhất cấp Quận trở lên

 

 

2. Điểm xét học bổng là tổng điểm của các giải thưởng học sinh đạt được (Từ giải Nhất cấp Quận trở lên)

 

3. Xét tổng điểm từ cao đến  thấp cho đến khi hết chỉ tiêu

 

 

II. Danh sách học sinh được nhận học bổng:

 

 
TT Họ và  Tên Lớp

 

HB

 

1 Trần Ngọc Nhật Minh 4a1 50% (Học phí)
2 Trịnh Hải Đường 4A2 40% (Học phí)
3 Phạm Hoàng Quân 4A2 40% (Học phí)
4 Trần Hoàng Việt 3A3 25% (Học phí)
5 Chu Đoàn Phương Chi 2A6 25% (Học phí)
6 Nguyễn Hoàng  Duy 4A2 25% (Học phí)
7 Nguyễn Nhật  Minh 1A8 25% (Học phí)
8 Trương Minh Khoa 2A4 25% (Học phí)
9 Vũ Dương Tuấn  Kiệt 3A1 25%  (Học phí)
10 Đỗ Hải Nam 2A2 15% (Học phí)
11 Nguyễn Khánh  Linh 2A8 15% (Học phí)
12 Mạc Minh Dũng 3A6 15% (Học phí)
13 Hoàng  Dương 3A7 15% (Học phí)
14 Nguyễn Đức  Minh 4A1 15% (Học phí)
15 Đỗ Việt  Bách 4A4 15% (Học phí)
16 Đinh Nhật Minh 3A1 15% (Học phí)
17 Đỗ Quang  Anh 3A3 15% (Học phí)
18 Mạc Kiên  Trung 1A4 10% (Học phí)
19 Nguyễn Ngọc Thảo  Nguyên 3A5 10% (Học phí)
20 Đỗ Như Lâm Phúc 4A3 10% (Học phí)
21 Đỗ Thành  An 2A8 10% (Học phí)
22 Nguyễn Thành An 1A5 10% (Học phí)
23 Nguyễn Tuấn  Bách 3A3 10% (Học phí)
         


 

XEM VIDEO:

Màn VINH QUY BÁI TỔ khó quên với các BMSers và các bậc PHHS trường Ban Mai 

 

Liên hệ

1. Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Địa chỉ: Lô NT02 - Khu ĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

2. Trường THCS - THPT Ban Mai

Địa chỉ: Lô TH4 khu đô thị Văn Phú - P. Phú La - Hà Đông