Ban Mai Scholl

Đăng ký trực tuyến

Đây là bước đầu tiên để phụ huynh đăng ký tuyển sinh cho học sinh. Sau khi nhận được thông tin đăng ký của phụ huynh, cán bộ tuyển sinh của nhà trường sẽ liên hệ và hướng dẫn các thủ tục tiếp theo cho phụ huynh học sinh
Thông tin học sinh
Họ tên:
Giới tính:
Ngày sinh:
Dự tuyển vào:
Lớp
Khoá học
Thông tin phụ huynh
Họ tên phụ huynh:
Địa chỉ:
Điện thoại
Email:

Liên hệ

Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Ban Mai

Địa chỉ: Lô đất NT02 - Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.banmaischool.edu.vn

Primary    Primary