Ban Mai Scholl

BMSers Connection 5/2017:HÀNH TRÌNH TỪ YÊU THƯƠNG ĐẾN TRƯỞNG THÀNH

Được viết: Thứ bảy, 27-05-2017

Liên hệ

1. Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Địa chỉ: Lô NT02 - Khu ĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

2. Trường THCS - THPT Ban Mai

Địa chỉ: Lô TH4 khu đô thị Văn Phú - P. Phú La - Hà Đông