Ban Mai School

Liên hệ

Được viết: Thứ sáu, 17-07-2015

I- Liên hệ

  1.Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

   [A]: Lô NT02 - Khu ĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

   [T]: Mầm non/Tiểu học: 02433.546.030

          (máy lẻ: Lễ tân Tiểu học 11-Lễ tân Mầm non 16-Thu ngân 15-Tuyển sinh 13)   

   [E]: tuThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   [H]: Mầm non/Tiểu học: 0966.69.48.69;

   [W]: http://banmaischool.edu.vn

 

2.Trường THCS - THPT Ban Mai

   [A]: Lô TH4 khu đô thị Văn Phú - P. Phú La - Hà Đông

   [H]: THCS/THPT: 0906.190.468;

   [E]: tuThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   [W]: http://banmaischool.edu.vn

II-Hướng dẫn chuyển khoản học phí cho Cha mẹ học sinh

Các phụ huynh học sinh nộp học phí cho các con theo hướng dẫn và chuyển khoản vào một trong các tài khoản ngân hàng sau: 

 1. Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Tên Tài khoản:

Trường tiểu học Ban Mai

Số TK

03001013552888 – Tại NH TMCP Hàng Hải Việt Nam – CN Hà Nội

Tên Tài khoản:

Trường mầm non tư thục Ban Mai

Số TK

03001013512266 - Tại NH TMCP Hàng Hải Việt Nam – CN Hà Nội

Nội dung:

Nộp tiền tháng… cho HS tên…  Lớp…. Chương trình học…

(Tên chương trình học chỉ áp dụng cho các chương trình hè và các chương trình được thông báo. Các phụ huynh đọc tiền học tháng cho con vẫn làm theo hướng dẫn của nhà trường từ đầu năm học)

  2. Trường THCS & THPT Ban Mai

Tên Tài khoản:

Trường THCS Ban Mai

Số TK

 005704068888868

 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ( VIB Hà Nội)

Tên Tài khoản:

Trường THPT Ban Mai

Số TK

038704060069699 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ( VIB Hà Nội)

Nội dung:

Nộp tiền tháng… cho HS tên…  Lớp…. Chương trình học…

(Tên chương trình học chỉ áp dụng cho các chương trình hè và các chương trình được thông báo. Cha mẹ đóng tiền học tháng cho con vẫn làm theo hướng dẫn của Nhà trường từ đầu năm học)

 
 
 
 
 

 

 

 

Liên hệ

1. Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Địa chỉ: Lô NT02 - Khu ĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

2. Trường THCS - THPT Ban Mai

Địa chỉ: Lô TH4 khu đô thị Văn Phú - P. Phú La - Hà Đông