Ban Mai Scholl

Thực đơn trường THCS - THPT Ban Mai từ 23/4/2018 - 29/4/2018

Được viết: Thứ hai, 23-04-2018

Kính gửi quý Cha Mẹ và các con học sinh trường THCS và THPT Ban Mai thực đơn tuần học từ 23/4/2018 - 29/4/2018.

Liên hệ

Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Ban Mai

Địa chỉ: Lô đất NT02 - Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.banmaischool.edu.vn

Primary    Primary