Ban Mai Scholl

DANH SÁCH THÍ SINH, PHÒNG THI - CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Được viết: Thứ hai, 30-12-2019

hh

                  DANH SÁCH HỌC SINH
                 THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG KHỐI 3- NH 2019-2020

Điều kiện được tham gia thi:
Học sinh đạt một trong các tiêu chí sau:
- Là học sinh lớp CLB Tiếng Anh Khối 3 học kì 1 - Năm học 2019 - 2020
- Có điểm tổng kết đạt từ 9,5 trở lên (tính đến tháng 11/2019)

                PHÒNG 1 - LỚP 1A1  
 
STT HỌ VÀ TÊN   LỚP LISTENING
(20 PTS)
VOCAB &
STRUCTURES
(20 PTS)
READING
(10 PTS)
WRITING
(10 PTS)
TOTAL
(60 PTS)
1 Hoàng Khánh An 3A2          
2 Trần Ngọc Khánh An 3A3          
3 Nguyễn Đình Thiên An 3A6          
4 Dương Phạm Quỳnh Anh 3A11          
5 Phan Châu Anh 3A1          
6 Nguyễn Châu Anh 3A3          
7 Nguyễn Khuê Anh 3A3          
8 Đặng Phương Anh 3A6          
9 Đào Nguyễn Diệp Anh 3A5          
10 Nguyễn Lê Tuệ Anh 3A5          
11 Nguyễn Hà Quỳnh Anh 3A9          
12 Nghiêm Nhật Anh 3i1          
13 Lê Diệp Anh 3i2          
14 Khổng Minh Anh 3i2          
15 Đỗ Minh Ánh 3A4          
16 Cao Duy Xuân Bách 3A2          
17 Nguyễn Danh Bách 3i1          
18 Nguyễn Thị Băng Băng 3A9          
19 Nguyễn Đăng Gia Bảo 3a10          
20 Bùi Gia Bảo 3i2          
21 Lương Ánh Minh Châu 3A3          
22 Trịnh Khánh Chi 3A3          
23 Lã Đức Cường 3A4          
24 Phạm Việt Cường 3A6          
25 Nguyễn Linh Đan 3A7          
26 Đỗ Lưu Danh 3A1          
27 Nguyễn Văn Đạt 3A1          
28 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 3A1          
29 Đinh Ngọc Diệp 3A5          
30 Vũ Hoàng Diệp 3A8          

 

                    PHÒNG 2 - LỚP 1A2  
 
STT HỌ VÀ TÊN   LỚP LISTENING
(20 PTS)
VOCAB &
STRUCTURES
(20 PTS)
READING
(10 PTS)
WRITING
(10 PTS)
TOTAL
(60 PTS)
1 Nguyễn Thạc Đức 3A2          
2 Lê Nguyên Đức 3A11          
3 Vũ Anh Đức 3A8          
4 Dương Quang Dũng 3A4          
5 Đặng Quang Dũng 3A1          
6 Vũ Hoàng Minh Dương 3A11          
7 Nguyễn Thùy Dương 3A3          
8 Lê Thùy Dương 3A5          
9 Lê Hương Giang 3A2          
10 Nguyễn Vũ Lam Giang 3A4          
11 Mai Hương Giang 3A1          
12 Đỗ Châu Giang 3A1          
13 Nguyễn Minh Giang 3A1          
14 Nguyễn Bình Giang 3i2          
15 Trần Nguyễn Lan 3A5          
16 Phạm Hoàng Hải 3A3          
17 Nguyễn Lê Ngọc Hân 3A4          
18 Lường Gia Hân 3A9          
19 Ngô Bảo Hân 3i1          
20 Lê Minh Hiếu 3A2          
21 Lưu Quốc Hoa 3A1          
22 Nguyễn Mạnh Hùng 3i1          
23 Võ Gia Hưng 3A1          
24 Lê Thanh Hương 3A1          
25 Nguyễn Hà Lan Hương 3A9          
26 Lê Gia Huy 3A1          
27 Nguyễn Thu Huyền 3i2          
28 Hoàng Minh Khải 3A9          
29 Trần Huy Khang 3A3          
30 Văn Trọng Khang 3A5          

 

                    PHÒNG 3 - LỚP 1A3  
 
STT HỌ VÀ TÊN LỚP LISTENING
(20 PTS)
VOCAB &
STRUCTURES
(20 PTS)
READING
(10 PTS)
WRITING
(10 PTS)
TOTAL
(60 PTS)
1 Quách Khang 3A7          
2 Trịnh Vân Khánh 3A2          
3 Lê Minh Khánh 3A4          
4 Nguyễn Kim Khánh 3A3          
5 Nguyễn Vân Khánh 3A3          
6 Đỗ Gia Khánh 3A6          
7 Nguyễn Như Ngân Khánh 3A9          
8 Nguyễn Ngọc Khánh 3i2          
9 Bùi Danh Khoa 3A4          
10 Lưu Đạt Khoa 3A9          
11 Dương Nguyên Khôi 3A4          
12 Bùi Nguyên Khôi 3A4          
13 Hoàng Tuấn Khôi 3A3          
14 Đỗ Đức Khôi 3i1          
15 Nguyễn Minh Khuê 3A6          
16 Chu Mạnh Kiên 3A2          
17 Trịnh Tuấn Kiệt 3A4          
18 Trần Hoàng Lâm 3A3          
19 Đào Quý Lâm 3A9          
20 Lưu Phương Linh 3A2          
21 Lê Nguyễn Gia Linh 3A4          
22 Nguyễn Khánh Linh 3A4          
23 Nguyễn Hà Linh 3A11          
24 Ngô Bảo Linh 3A10          
25 Nguyễn Đỗ Phương Linh 3A1          
26 Nguyễn Huyền Linh 3A5          
27 Hoàng Gia Long 3A2          
28 Nguyễn Thành Long 3A9          
29 Phạm Triệu Bình Minh 3A2          
30 Nguyễn Vân Anh Minh 3A2          

 

                    PHÒNG 4 - LỚP 1A4  
 
STT HỌ VÀ TÊN LỚP LISTENING
(20 PTS)
VOCAB &
STRUCTURES
(20 PTS)
READING
(10 PTS)
WRITING
(10 PTS)
TOTAL
(60 PTS)
1 Trần Quang Minh 3A2          
2 Nguyễn Hữu Minh 3A4          
3 Phạm Hoàng Minh 3A4          
4 Đinh Hoàng Bảo Minh 3A11          
5 Lưu Nhật Minh 3A6          
6 Phan Tuệ Minh 3A5          
7 Nguyễn Tiến Gia Minh 3A9          
8 Bùi Hoàng Minh 3A8          
9 Lê Hồng Minh 3i1          
10 Quách Thành Minh 3i1          
11 Nguyễn Văn Tuấn Minh 3i2          
12 Đỗ Hà My 3A10          
13 Vũ Hà Khánh My 3A6          
14 Vũ Lê Hà My 3i2          
15 Đỗ Đức Nam 3i2          
16 Nguyễn Hồng Ngọc 3A6          
17 Đặng Vũ Hồng Ngọc 3A7          
18 Đỗ Khánh Ngọc 3A7          
19 Bùi Khoa Nguyên 3A4          
20 Đỗ Yến Nhi 3A1          
21 Nguyễn Phương Nhi 3A5          
22 Nguyễn Vũ Tâm Như 3i1          
23 Vũ Phạm Quốc Phong 3A2          
24 Nghiêm Xuân Phong 3A2          
25 Nguyễn Nam Phong 3A4          
26 Nguyễn Lâm Phong 3i1          
27 Nguyễn Lâm Phong 3i2          
28 Nguyễn Trần Minh Phong 3i2          
29 Nguyễn Hồng Phúc 3A1          
30 Nguyễn Lê Hồng Phúc 3i2          
31 Nguyễn Minh Phương 3A2          

 

                    PHÒNG 5 - LỚP 1A5  
 
STT HỌ VÀ TÊN   LỚP LISTENING
(20 PTS)
VOCAB &
STRUCTURES
(20 PTS)
READING
(10 PTS)
WRITING
(10 PTS)
TOTAL
(60 PTS)
1 Nguyễn Mai Phương 3A4          
2 Võ Hà Phương 3A4          
3 Nguyễn Hà Minh Phương 3A10          
4 Nguyễn Đình Quỳnh Phương 3A3          
5 Ngô Bích Phương 3A3          
6 Nguyễn Minh Phương 3A7          
7 Nguyễn Thu Phương 3A8          
8 Ngô Minh Quang 3A1          
9 Lê Minh Quang 3A6          
10 Vũ Thế Quang 3i1          
11 Nguyễn Bảo Quyên 3A5          
12 Nguyễn Bảo Sơn 3A4          
13 Phạm Quốc Thái 3A4          
14 Nguyễn Bảo Nguyệt Thanh 3A2          
15 Nguyễn NGọc Hà Thanh 3A10          
16 Nguyễn Thanh Thảo 3A3          
17 Bùi Nguyễn Bảo Trân 3i2          
18 Hoàng Anh Trí 3A8          
19 Đinh Thanh Trúc 3A3          
20 Lê Phúc Trường 3A6          
21 Lại Anh Tuấn 3A10          
22 Phạm Anh Tuấn 3A8          
23 Vũ Đặng Sơn Tùng 3i1          
24 Bùi Mỹ Uyên 3A2          
25 Đỗ Đình Thảo Vi 3A3          
26 Nguyễn Huy Việt 3A5          
27 Phạm Quốc Vinh 3A5          
28 Trịnh Hải 3A2          
29 Nguyễn Nguyên 3i2          
30 Bùi Trần Hải Vy 3A3      

 

                  DANH SÁCH HỌC SINH
                DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG KHỐI 4- NH 2019-2020

Điều kiện được tham gia thi:
Học sinh đạt một trong các tiêu chí sau:
- Là học sinh lớp đội tuyển TA khối 4 học kì 1 - Năm học 2019 - 2020
- Có điểm tổng kết đạt từ 9,3 trở lên (tính đến tháng 11/2019)

 

                            PHÒNG 6 - LỚP 1A6  
 
STT HỌ VÀ TÊN LỚP LISTENING
(25 PTS)
VOCAB &
STRUCTURES
(25 PTS)
READING
(15 PTS)
WRITING
(10 PTS)
TOTAL
(75 PTS)
1 Nguyễn Thành  An 4T          
2 Trần Hà  An 4T          
3 Bùi Hà  An 4i1          
4 Mai Hải  An 4A4          
5 Nguyễn Minh  Anh 4A6          
6 Đoàn Chí Anh Anh 4A7          
7 Lương Trần Diệu Anh 4A7          
8 Nguyễn Hà  Anh 4i1          
9 Ngô Đức Anh 4i1          
10 Hoàng Vương Bảo Anh 4i1          
11 Đỗ Việt Anh 4A2          
12 Đặng Quỳnh  Anh 4A1          
13 Lưu Phương  Anh 4A8          
14 Đinh Đình Trung  Anh 4A4          
15 Nguyễn Quang  Anh 4A4          
16 Lê Tùng  Bách 4A2          
17 Đỗ Đình  Bách 4A2          
18 Nguyễn Quang  Bách 4A2          
19 Nguyễn Đăng  Bảo 4T          
20 Dương Danh  Bảo 4T          
21 Trần Tuấn  Bảo 4A1          
22 Đào Nguyễn Gia  Bảo 4A4          
23 Đặng Minh  Châu 4A3          
24 Đỗ Hải  Châu 4A5          
25 Trần Minh  Châu 4A5          
26 Nguyễn Ngọc Minh  Châu 4A1          
27 Nguyễn Quỳnh  Chi 4A8          
28 Vũ Bảo  Chi 4A4          

 

 
                          PHÒNG 7 - LỚP 1A7  
 
STT HỌ VÀ TÊN LỚP LISTENING
(25 PTS)
VOCAB &
STRUCTURES
(25 PTS)
READING
(15 PTS)
WRITING
(10 PTS)
TOTAL
(75 PTS)
1 Hoàng Thảo  Chi 4A4          
2 Nguyễn Ngọc  Diệp 4A1          
3 Nguyễn Khánh  Diệp 4A8          
4 Nguyễn Minh Đức 4i1          
5 Nguyễn Minh Đức 4A4          
6 Mai Trọng Đức 4A4          
7 Hoàng Thị Ngọc  Dung 4A5          
8 Lê Quang  Dũng 4T          
9 Phạm Công Tùng Dương 4A5          
10 Nghiêm Việt Tùng Dương 4A8          
11 Nguyễn Nhật  Giang 4i1          
12 Đỗ Hương  Giang 4A2          
13 Lương Vũ  4T          
14 Nguyễn Minh 4A4          
15 Trần Ngọc  4A4          
16 Phạm Duy  Hải 4i1          
17 Hồ Lâm  Hải 4i1          
18 Nguyễn Trần Ngọc  Hân 4i1          
19 Thiều Gia  Hân 4A4          
20 Phan Thúy Hằng 4A3          
21 Thái Minh  Hiển 4A8          
22 Trương Thị Minh  Hòa 4A2          
23 Ngô Thế  Hùng 4T          
24 Hoàng Vĩnh  Hưng 4A4          
25 Lê Minh  Hương 4A1          
26 Đoàn Nhật  Huy 4A8          
27 Trần Trung  Khải 4A5          
28 Đỗ Duy Minh  Khang 4A2          

 

 
                          PHÒNG 8 - LỚP 1A8  
 
STT HỌ VÀ TÊN LỚP LISTENING
(25 PTS)
VOCAB &
STRUCTURES
(25 PTS)
READING
(15 PTS)
WRITING
(10 PTS)
TOTAL
(75 PTS)
1 Phạm Vũ Nam  Khánh 4T          
2 Nguyễn Gia Khánh 4T          
3 Nguyễn Mậu Đăng  Khánh 4A8          
4 Nguyễn Thiện  Khôi 4A6          
5 Trần Huy  Khôi 4T          
6 Đỗ Đình  Khôi 4A8          
7 Nguyễn Đình Minh Khuê 4T          
8 Quách Đại Tùng  Lâm 4A5          
9 Lê Hoàng Tuệ  Lâm 4A6          
10 Nguyễn Hoàng  Lâm 4A7          
11 Lê Đăng Tùng  Lâm 4A4          
12 Trần Hà  4A1          
13 Nguyễn Khánh  Linh 4A3          
14 Tống Khánh  Linh 4A5          
15 Ngô Hà  Linh 4A6          
16 Nguyễn Nhật  Linh 4T          
17 Lương Cao Hạnh Linh 4T          
18 Bùi Hà  Linh 4T          
19 Tống Khánh  Linh 4i1          
20 Lê Hà  Linh 4A2          
21 Trần Tuấn  Linh 4A2          
22 Nguyễn Mai Đan  Linh 4A8          
23 Phạm Bảo  Linh 4A4          
24 Nguyễn Huyền  Linh 4A4          
25 Hoàng Mai  Linh 4A4          
26 Đặng Văn Tùng  Linh 4A4          
27 Nguyễn Thành  Long 4A5          

 

                            PHÒNG 9 - LỚP 2A1  
Đ
STT HỌ VÀ TÊN LỚP LISTENING
(25 PTS)
VOCAB &
STRUCTURES
(25 PTS)
READING
(15 PTS)
WRITING
(10 PTS)
TOTAL
(75 PTS)
1 Đỗ Việt  Long 4T          
2 Cao Việt Long 4A8          
3 Đinh Hoàng  Long 4A4          
4 Đặng Đức Mạnh 4A4          
5 Phạm Bình  Minh 4A5          
6 Nguyễn Nhật Minh 4T          
7 Đỗ Tuấn Minh 4T          
8 Đặng Danh Nhật  Minh 4T          
9 Nguyễn Đức  Minh 4i1          
10 Quách Nhật  Minh 4i1          
11 Nguyễn Phúc  Minh 4i1          
12 Đinh Đức  Minh 4A1          
13 Vũ Tiến Minh 4A4          
14 Phạm Ngọc Hà My 4A6          
15 Tô Hà  My 4A6          
16 Nguyễn Lâm Tuệ Mỹ 4A6          
17 Nguyễn Chí  Nam 4A5          
18 Bửu Hương  Ngân 4A5          
19 Vũ Hà  Ngân 4T          
20 Nguyễn Quỳnh  Ngân 4A8          
21 Nguyễn Minh  Ngọc 4A3          
22 Ngô Lê Khánh  Ngọc 4i1          
23 Nguyễn Bảo  Ngọc 4A2          
24 Trần Khánh  Ngọc 4A1          
25 Nguyễn Lương  Nguyên 4A3          
26 Vũ Hân  Nguyên 4T          
27 Nguyễn Tuệ Nhi 4A5          

 

 
                          PHÒNG 10 - LỚP 2A2  
 
STT HỌ VÀ TÊN LỚP LISTENING
(25 PTS)
VOCAB &
STRUCTURES
(25 PTS)
READING
(15 PTS)
WRITING
(10 PTS)
TOTAL
(75 PTS)
1 Nguyễn Hà Linh  Nhi 4T          
2 Phạm Nguyễn Liên  Nhi 4A2          
3 Bùi Thị Yến  Nhi 4A4          
4 Triệu Hồng  Nhung 4i1          
5 Vũ Đình Quốc  Phong 4T          
6 Dương Hiểu  Phương 4A7          
7 Phạm Thảo  Quyên 4A7          
8 Trịnh Quốc  Thắng 4A2          
9 Nguyễn Minh  Thanh 4A1          
10 Mai Tuấn  Thành 4T          
11 Vũ Nguyên  Thảo  4A4          
12 Bùi Tiến  Thịnh 4A6          
13 Vũ Tiến  Thịnh 4A6          
14 Nguyễn Hữu  Thuận 4A6          
15 Nguyễn Đinh Hoài  Thương 4A8          
16 Đinh Thiện  Tiến 4A5          
17 Vũ Mạnh  Tiến 4A2          
18 Nguyễn Hà Trang 4A5          
19 Trần Trịnh Yến  Trang 4i1          
20 Nguyễn Tấn  Trung 4A3          
21 Lê Khánh  Vi 4A5          
22 Đinh Đức Việt 4A5          
23 Hoàng Dương Anh 4T          
24 Nguyễn Lê Bảo Vy 4A3          
25 Đoàn Khánh Vy 4A5          
26 Đào Khánh  Vy 4A1          

 

                  DANH SÁCH HỌC SINH
                DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG KHỐI 5 - NH 2019-2020

Điều kiện được tham gia thi:
Học sinh đạt một trong các tiêu chí sau:
- Là học sinh lớp CLB TA khối 5 học kì 1 - Năm học 2019 - 2020
- Có điểm tổng kết đạt từ 9,0 trở lên (tính đến tháng 11/2019)


 
                         PHÒNG 11 - LỚP 2A3  
 
STT HỌ VÀ TÊN LỚP LISTENING
(25 PTS)
VOCAB &
STRUCTURES
(25 PTS)
READING
(15 PTS)
WRITING
(10 PTS)
TOTAL
(75 PTS)
1 Trần Thành An 5A3          
2 Phạm Gia Khánh An 5A7          
3 Đỗ Thành An 5T          
4 Bùi Đức Huy Anh 5A4          
5 Đỗ Cát Anh 5A1          
6 Lương Nguyễn Hà Anh 5A1          
7 Nguyễn Mai Anh 5A8          
8 Thái Hà Anh 5A8          
9 Nguyễn Lê Thảo Anh 5A9          
10 Phạm Đức Anh 5A9          
11 Vi Công Anh 5A9          
12 Đinh Hoàng Bình Anh 5A6          
13 Phạm Ngọc Anh 5A6          
14 Thảo Anh 5A6          
15 Lê Ngọc Anh Anh 5A5          
16 Vương Tâm Anh 5A2          
17 Nguyễn Phương Anh 5A2          
18 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 5A2          
19 Nguyễn Trần Hà Anh 5A2          
20 Nguyễn Minh Anh 5A2          
21 Nguyễn Hải Anh 5T          
22 Trương Minh Bảo Anh 5T          
23 Phạm Phương Anh 5T          
24 Võ Đình Anh 5T          
25 Phan Trần Hoàng Bách 5A8          
26 Phạm Hoàng Bách 5T          
27 Phạm Gia Bách 5T          
 

                        

PHÒNG 12 - LỚP 2A4

 
 
STT HỌ VÀ TÊN LỚP LISTENING
(25 PTS)
VOCAB &
STRUCTURES
(25 PTS)
READING
(15 PTS)
WRITING
(10 PTS)
TOTAL
(75 PTS)
1 Lưu Gia Bảo 5A2          
2 Nguyễn Lê Bảo Bình 5T          
3 Nguyễn Hà Châu 5A3          
4 Nguyễn Lan Chi 5A8          
5 Nguyễn Linh Chi 5A8          
6 Nguyễn Linh Chi 5A6          
7 Hoàng Ngọc Phương Chi 5A5          
8 Phạm Linh Chi 5T          
9 Đoàn Lê Việt Chi 5T          
10 Chu Đoàn Phương Chi 5T          
11 Nguyễn Hà Bảo Chi 5T          
12 Trần Hoàng Tuệ Chi 5T          
13 Trần Đức Dũng 5A9          
14 Nguyễn Quang Dũng 5A2          
15 Nguyễn Trí Dũng 5A2          
16 Hồ Tiến Dũng 5T          
17 Nguyễn Phan Ánh Dương 5A4          
18 Phạm Thùy Dương 5A3          
19 Nguyễn Thùy Dương 5T          
20 Nguyễn Linh Đan 5A3          
21 Nguyễn Minh Đăng 5A8          
22 Vũ Hồng Giang 5A8          
23 Phạm Khánh Giang 5T          
24 Nguyễn Thanh 5A4          
25 Mầu Thanh 5A2          
26 Nguyễn Đức Hoàng Hải 5A6          
27 Đinh Minh Hằng 5A8          

 

 
                         PHÒNG 13 - LỚP 2A5  
 
STT HỌ VÀ TÊN LỚP LISTENING
(25 PTS)
VOCAB &
STRUCTURES
(25 PTS)
READING
(15 PTS)
WRITING
(10 PTS)
TOTAL
(75 PTS)
1 Đào Bảo Hân 5A6          
2 Dương Ngọc Hân 5T          
3 Nguyễn Minh Hiển 5A9          
4 Đỗ Vi Hiệp 5A8          
5 Ngô Đức Hiếu 5A1          
6 Phạm Gia Huy 5A5          
7 Đỗ Diệu Hương 5A7          
8 Lê Anh Kiệt 5A1          
9 Nguyễn Tuấn Kiệt 5A3          
10 Lê Thu Mỹ Khánh 5A1          
11 Phạm Hồng Khiêm 5A3          
12 Trương Minh Khoa 5T          
13 Trần Hoàng Khôi 5A2          
14 Nguyễn Nhật Lam 5A5          
15 Mai Uy Lâm 5A4          
16 Nguyễn Trúc Lâm 5A3          
17 Bùi Khánh Lâm 5A2          
18 Lê Phương Linh 5A4          
19 Dương Gia Linh 5A4          
20 Lê Gia Linh 5A8          
21 Lê Hoa Diệu Linh 5A6          
22 Nguyễn Phương Linh 5A7          
23 Trịnh Khánh Linh 5A2          
24 Phó Khánh Linh 5A2          
25 Nguyễn Khánh Linh 5T          
26 Đặng Việt Long 5A1          
27 Nguyễn Bá Lộc 5A4          
 

                  

       PHÒNG 14 - LỚP 2A6

 
 
STT HỌ VÀ TÊN LỚP LISTENING
(25 PTS)
VOCAB &
STRUCTURES
(25 PTS)
READING
(15 PTS)
WRITING
(10 PTS)
TOTAL
(75 PTS)
1 Trần Khánh Ly 5A9          
2 Nguyễn Nhật Mai 5T          
3 Hoàng Dương Minh Minh 5A4          
4 Nguyễn Đình Đức Minh 5A1          
5 Nguyễn Tuần Minh 5A8          
6 Trần Đức Minh 5A9          
7 Lê Quang Minh 5A3          
8 Trịnh Trần Nhật Minh 5A3          
9 Đoàn Uyên Minh 5A5          
10 Phạm Đức Minh 5T          
11 Nguyễn Vũ Thảo My 5A5          
12 Đinh Sơn Nam 5A6          
13 Đỗ Hải Nam 5T          
14 Nguyễn Bảo Ngọc 5A8          
15 Lê Minh Ngọc 5A3          
16 Bùi Vũ Như Ngọc 5A3          
17 Trần Vũ Nguyên 5A4          
18 Nguyễn Bảo Nguyên 5A4          
19 Vũ Khôi Nguyên 5A5          
20 Nguyễn Đức Nhân 5A8          
21 Nguyễn Gia Phú 5A9          
22 Bùi Lan Phương 5A9          
23 Nguyễn Nam Phương 5A9          
24 Lê Hà Phương 5A7          
25 Đỗ Minh Phương 5A7          
26 Đào Linh Phương 5A7          
27 Trần Hà Phương 5T          

 


 
                         PHÒNG 15 - LỚP 2A7  
 
STT HỌ VÀ TÊN LỚP LISTENING
(25 PTS)
VOCAB &
STRUCTURES
(25 PTS)
READING
(15 PTS)
WRITING
(10 PTS)
TOTAL
(75 PTS)
1 Cù Bảo Quang 5A2          
2 Nguyễn Hồng Quang 5T          
3 Visser Ngọc Sophie 5A1          
4 Trần Đăng Sơn 5A2          
5 Ngô Lưu Huệ Tâm 5A3          
6 Lê Viết Tiến 5A1          
7 Khuất Duy Tiến 5A8          
8 Hoàng Minh Tiệp 5A5          
9 Nguyễn Minh Tuấn 5A2          
10 Lê Đình Thành 5A5          
11 Trần Thanh Thủy 5A8          
12 Vũ Thu Thủy 5A9          
13 Trương Thụy 5A1          
14 Nguyễn Anh Thư 5A6          
15 Phạm Minh Thư 5A5          
16 Nguyễn Minh Thư 5A7          
17 Hoàng Khánh Trang 5A1          
18 Ngô Hà Trang 5A8          
19 Nguyễn Hà Trang 5A6          
20 Nguyễn Thu Trang 5A2          
21 Lê Bảo Trang 5T          
22 Phạm Lam Trúc 5A8          
23 ĐỗThanh Trúc 5A6          
24 Nguyễn Dương Hồng Vân 5A4          
25 Bùi Khánh Vi 5A2          
26 Lưu Tường Vy 5A6          
27 Đinh Nguyễn Hoàng Yến 5A7          

 

 

 

Liên hệ

1. Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Địa chỉ: Lô NT02 - Khu ĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

2. Trường THCS - THPT Ban Mai

Địa chỉ: Lô TH4 khu đô thị Văn Phú - P. Phú La - Hà Đông