Ban Mai Scholl

KẾT QUẢ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG  NĂM HỌC 2019 - 2020

Được viết: Thứ sáu, 27-12-2019
   KHỐI 1
       
               
STT Số báo danh Họ và tên Lớp Điểm Thời gian

Giải thưởng

 

 
1 8195491 Trần Khánh Hoà 1A8 290 0:07:27 Nhất  
2 8240869 Lại Ngọc Hà 1I1 270 0:12:33 Nhất  
3 8215903 Nguyễn Thái Phong 1A4 270 0:08:53 Nhất  
4 8200215 Vương Thùy Linh 1I1 260 0:12:50 Nhì  
5 8218620 Đàm Minh Châu 1A1 250 0:10:53 Nhì  
6 8212785 Phạm Lộc Hà 1A6 250 0:16:05 Nhì  
7 8213943 Lê Hải Yến 1A4 250 0:13:28 Nhì  
8 8210367 Phạm Ngọc Minh 1A8 240 0:20:15 Nhì  
9 8284631 Phạm Lam Trinh 1A7 240 0:24:08 Nhì  
10 8212199 Bùi Đức Tuệ 1A3 230 0:15:15 Nhì  
11 8193074 Phùng Nguyễn Bảo Nam 1I3 230 0:10:32 Nhì  
12 8193541 Nguyễn Minh Anh 1I3 230 0:12:41 Nhì  
13 8197008 Đỗ Quỳnh Anh 1A8 220 0:20:17 Ba  
14 8233167 Nguyễn Thanh Lâm 1A6 220 0:17:15 Ba  
15 8315000 Nguyễn Minh Phúc 1A4 220 21:14:50 Ba  
16 8193735 Lưu Đình Quang 1I3 220 0:12:47 Ba  
17 8192850 Nguyễn Tường Lam 1I2 220 1:22:22 Ba  
18 8215419 Võ Tuấn Minh 1A3 220 0:15:10 Ba  
19 8192935 Cao Trường An 1I2 210 0:08:06 Ba  
20 8194906 Trần Hà Linh 1A2 210 0:08:07 Ba  
21 8186907 Ngô Hải Phong 1A5 200 0:08:41 Ba  
22 8213163 Mai Chí Minh 1A2 200 0:11:46 Ba  
23 8192779 Hà Đức Duy 1I2 200 0:34:34 Ba  
24 8201780 Nguyễn Đặng Minh Anh 1A3 200 0:20:11 Ba  
25 8193784 Phan Bảo Lâm 1A1 200 0:05:56 Ba  
26 8200147 Hoàng Duy Khôi 1I1 200 0:08:14 Ba  
27 8193875 Vũ Ngọc An Nhiên 1I3 190 0:07:28 KK  
28 8210532 Lưu Vĩnh Thái 1A4 190 0:27:28 KK  
29 8278462 Bùi Phạm Phương Ngân 1I1 190 0:19:22 KK  
30 8193708 Hoàng Vân Khánh 1I3 190 0:16:21 KK  
31 8198071 Nguyễn Đức An 1A8 180 0:12:49 KK  
32 8193653 Kiều Hà My 1I3 170 0:10:49 KK  
33 8193884 Phạm Trường Giang 1A1 170 0:12:05 KK  
34 8193428 Phạm Ngọc Linh 1A7 170 0:13:54 KK  
35 8211569 Lê Tiến Đạt 1A8 170 0:10:32 KK  
36 8200424 Đàm Trần Sơn Tùng 1A3 170 0:05:07 KK  
37 8201669 Đỗ Thành Phát 1A6 160 0:09:58 KK  
38 8190240 Phạm Gia Khôi 1A2 160 0:10:26 KK  
39 8215144 Đặng Tùng Nam 1A6 150 0:16:20 KK  
40 8200069 Vũ Tiến Dũng 1I1 150 0:15:35 KK  
41 8192980 Đào Khánh Linh 1I3 150 0:16:54 KK  

 

 

 

KHỐI 2

       
STT Số báo danh Họ và tên Lớp Điểm Thời gian Giải thưởng

Ghi chú

 

1 2578696 Nguyễn Hoàng Nam 2A2 290 0:04:32 Nhất Thi CLB Vòng 2
2 1022865 Trần Đại Lâm 2A9 280 0:05:21 Nhất Thi CLB Vòng 2
3 1027805 Trần Đại An 2A1 270 0:10:16 Nhất Thi CLB Vòng 2
4 1321106 Truong Phuong Mai 2A2 260 0:15:15 Nhì Thi CLB Vòng 2
5 8247214 Nguyễn Tuấn Nghĩa 2I1 250 0:11:49 Nhì Thi CLB Vòng 2
6 2575869 Trần Minh Tuệ 2A1 240 0:08:38 Nhì Thi CLB Vòng 2
7 8183569 Phạm Quang Bách 2A4 240 0:08:50 Nhì Thi CLB Vòng 2
8 1275747 Nguyễn Hà Linh 2I1 240 0:15:00 Nhì Thi CLB Vòng 2
9 2541821 Vũ Thiên Kim 2A9 240 0:07:04 Nhì Thi CLB Vòng 2
10 1027831 Phạm Chí Bách 2A1 230 22:41:55 Nhì Thi CLB Vòng 2
11 8192051 Hoàng Thế Phong 2A2 220 0:07:31 Nhì Thi CLB Vòng 2
12 8192520 Nguyễn Mai Anh 2A4 220 0:09:37 Nhì Thi CLB Vòng 2
13 2566388 Trần Hoàng Nam 2A1 220 22:38:46 Nhì Thi CLB Vòng 2
14 1000197 Nguyễn Đặng Ngọc Hà 2A4 210 0:14:11 Ba Thi CLB Vòng 2
15 8183364 Đào Thảo Vi 2A3 210 0:08:17 Ba Thi CLB Vòng 2
16 2575127 Nguyễn Trọng Khôi 2A8 210 0:14:00 Ba Thi CLB Vòng 2
17 1120520 Vương Châu Anh 2A4 210 0:14:16 Ba Thi CLB Vòng 2
18 8191020 Lê Thanh Vân 2A2 200 0:15:18 Ba Thi CLB Vòng 2
19 1002439 Đỗ Nguyễn Minh Khang 2A4 200 0:11:28 Ba Thi CLB Vòng 2
20 1025129 Đỗ Thục Quyên 2A5 200 0:10:09 Ba Thi CLB Vòng 2
21 8191103 Lương Huyền Anh Thư 2A4 200 0:12:25 Ba Thi CLB Vòng 2
22 8192620 Nguyễn Tiến Đạt 2A4 200 0:08:04 Ba Thi CLB Vòng 2
23 1122184 Nguyễn Xuân Thế Duy 2A4 200 0:10:23 Ba Thi CLB Vòng 2
24 8192533 Vũ Nam Hải 2A4 190 0:10:02 KK Thi CLB Vòng 2
25 1056916 Nguyễn Lương Minh Ngọc 2A3 190 0:09:59 KK Thi CLB Vòng 2
26 8183401 Nguyễn Hà My 2A1 190 0:11:09 KK Thi CLB Vòng 2
27 1248016 Đinh Hoàng Tuấn Minh 2I2 190 0:09:45 KK Thi CLB Vòng 2
28 8217760 Trương Diệp Thu 2A3 190 0:11:24 KK Thi CLB Vòng 2
29 8240946 Nguyễn Chí Hải 2A4 190 0:05:31 KK Thi CLB Vòng 2
30 8192168 Bùi Minh Diệp 2A5 190 0:06:20 KK Thi CLB Vòng 2
31 1156154 Phạm Bảo Trân 2A4 190 0:07:07 KK Thi CLB Vòng 2
32 8183795 Tô Hà Anh 2A3 190 0:09:16 KK Thi CLB Vòng 2
33 1302041 Ngô Mai Anh 2A5 190 0:05:23 KK Thi CLB Vòng 2
34 8192170 Bùi Khánh Linh 2A7 190 0:12:48 KK Thi CLB Vòng 2
35 1030137 Đoàn Minh Phương 2A5 190 0:06:02 KK Thi CLB Vòng 2
36 2578401 Lê Thu Giang 2A9 190 0:07:07 KK Thi CLB Vòng 2
37 8237145 Trịnh Nam Khánh 2A2 190 0:04:15 KK Thi CLB Vòng 2
38 1056319 Nguyễn Quỳnh Anh 2A2 180 0:09:29 KK Thi CLB Vòng 2
39 1132001 Nguyễn Linh Nhi 2A2 180 0:09:43 KK Thi CLB Vòng 2
40 1197442 Nguyễn Kim Ngân 2I2 180 0:11:14 KK Thi CLB Vòng 2
41 8183399 Nguyễn Công Minh 2A9 180 0:14:41 KK Thi CLB Vòng 2
42 8183784 Nguyễn Minh Hiền 2A6 180 0:09:04 KK Thi CLB Vòng 2
43 1043982 Nguyễn Minh Hà 2A2 180 0:18:33 KK Thi CLB Vòng 2
44 8191351 Đàm Phương Bảo Ngọc 2A7 180 0:08:02 KK Thi CLB Vòng 2
45 8187243 Nguyễn Bùi Chi Anh 2A6 180 0:16:40 KK Thi CLB Vòng 2
46 1105983 Nguyễn Hoàng Thiên Vân 2A6 180 0:06:54 KK Thi CLB Vòng 2
47 2537913 Nguyễn Gia Hân 2A2 180 0:18:38 KK Thi CLB Vòng 2
48 1148003 Đinh Khánh Vân 2I2 180 0:13:34 KK Thi CLB Vòng 2
49 8192367 Nguyễn Quang Anh 2A2 180 0:08:47 KK Thi CLB Vòng 2
50 1213694 Bạch Thảo My 2I1 180 0:20:09 KK Thi CLB Vòng 2
51 1321352 Trần Thị Nhật Minh 2A4 180 0:08:22 KK Thi CLB Vòng 2

 

 

 

KHỐI 3

       
STT Số báo danh Họ và tên Lớp Điểm Thời gian Giải thưởng

Ghi chú

 

1 2362439 Lê Thùy Dương 3A5 300 0:05:22 Nhất Thi CLB Vòng 2
2 2291437 Lê Diệp Anh 3I2 270 0:06:34 Nhất Thi CLB Vòng 2
3 2581303 Nguyễn Thuỳ Dương 3A3 270 0:06:59 Nhất Thi CLB Vòng 2
4 2434027 Lê Minh Khánh 3A4 260 0:14:07 Nhì Thi CLB Vòng 2
5 2579722 Đỗ Đình Thảo Vi 3A3 260 0:06:06 Nhì Thi CLB Vòng 2
6 2362562 Nguyễn Bảo Quyên  3A5 260 0:05:23 Nhì Thi CLB Vòng 2
7 8210815 Đỗ Yến Nhi 3A1 250 0:06:37 Nhì Thi CLB Vòng 2
8 8189962 Phạm Anh Tuấn 3A8 250 0:05:51 Nhì Thi CLB Vòng 2
9 8248715 Nguyễn Bảo Nguyệt Thanh 3A2 250 0:04:23 Nhì Thi CLB Vòng 2
10 2362595 Nguyễn Huy Việt 3A5 250 0:05:56 Nhì Thi CLB Vòng 2
11 2434475 Nguyễn Hữu Minh 3A4 240 0:09:53 Ba Thi CLB Vòng 2
12 2434657 Phạm Quốc Thái 3A4 240 0:12:01 Ba Thi CLB Vòng 2
13 1283833 Lưu Đạt Khoa 3A9 240 0:06:13 Ba Thi CLB Vòng 2
14 8200827 Nguyễn Bình Giang 3I2 240 0:05:03 Ba Thi CLB Vòng 2
15 2343986 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 3I2 240 0:07:23 Ba Thi CLB Vòng 2
16 2566002 Nguyễn Châu Anh 3A3 240 0:07:08 Ba Thi CLB Vòng 2
17 1126556 Nguyễn Minh Khuê 3A6 240 0:05:09 Ba Thi CLB Vòng 2
18 1019118 Nguyễn Khánh Linh 3A4 240 0:05:17 Ba Thi CLB Vòng 2
19 2579176 Lương Ánh Minh Châu  3A3 240 0:10:17 Ba Thi CLB Vòng 2
20 2578563 Nguyễn Đình Quỳnh Phương 3A3 240 0:07:04 Ba Thi CLB Vòng 2
21 1088662 Quách Khang 3A7 240 0:07:17 Ba Thi CLB Vòng 2
22 2572121 Nguyễn Thị Bảo Phương 3A1 240 0:07:05 Ba Thi CLB Vòng 2
23 2434037 Dương Nguyên Khôi 3A4 240 0:11:18 Ba Thi CLB Vòng 2
24 1027402 Nguyễn Hà Linh 3A11 240 0:05:02 Ba Thi CLB Vòng 2
25 1065320 Bùi Huy Hoang 3A3 240 0:09:26 Ba Thi CLB Vòng 2
26 1156086 Nguyễn Như Ngân Khánh 3A9 240 0:09:26 Ba Thi CLB Vòng 2
27 8220199 Dương Quang Dũng 3A4 240 0:07:53 Ba Thi CLB Vòng 2
28 1269375 Phạm Gia Linh 3A9 240 0:10:18 Ba Thi CLB Vòng 2
29 8191539 Nguyễn Vũ Tâm Như 3I1 240 0:07:02 Ba Thi CLB Vòng 2
30 8189429 Nguyễn Lê Hồng Phúc 3I2 230 0:06:04 KK Thi CLB Vòng 2
31 2565656 Nguyeễn Khuê Anh  3A3 230 0:08:54 KK Thi CLB Vòng 2
32 1048716 Nguyễn Hà Quỳnh Anh 3A9 230 0:08:28 KK Thi CLB Vòng 2
33 8201101 Phan Tuệ Minh 3A5 230 0:09:15 KK Thi CLB Vòng 2
34 8211385 Lê Ngọc Diệp 3A5 230 0:09:35 KK Thi CLB Vòng 2
35 8232099 Vương Huyền Anh A2 230 0:09:18 KK Thi CLB Vòng 2
36 2571090 Trần Ngọc Khánh An 3A3 230 0:07:28 KK Thi CLB Vòng 2
37 1153939 Vũ Hà Khánh My 3A6 230 0:09:41 KK Thi CLB Vòng 2
38 8216157 Trần Khánh Duy 3A6 220 0:07:31 KK Thi CLB Vòng 2
39 2339791 Bùi Mỹ Uyên 3A2 220 0:04:52 KK Thi CLB Vòng 2
40 8190405 Vũ Hoàng Minh Dương A11 220 0:06:07 KK Thi CLB Vòng 2
41 8212639 Phạm Việt Cường 3A6 220 0:09:16 KK Thi CLB Vòng 2
42 8241720 Đỗ Khánh Ngọc 3A7 220 0:09:00 KK Thi CLB Vòng 2
43 8288846 Nguyễn Việt tú 3A6 220 0:07:16 KK Thi CLB Vòng 2
44 1274294 đặng phương anh 3A6 220 0:07:26 KK Thi CLB Vòng 2
45 1066432 Phạm Đồng Gia Khánh 3A3 220 0:07:01 KK Thi CLB Vòng 2

 

 

 

KHỐI 4

       
STT Số báo danh Họ và tên Lớp Điểm Thời gian Giải thưởng

Ghi chú

 

1 8243113 Phạm Bảo Linh 4A4 290 0:09:46 Nhất Thi CLB Vòng 2
2 2296812 Phạm Vũ Nam Khánh 4T 290 0:23:52 Nhất Thi CLB Vòng 2
3 2315103 Tống Khánh Linh 4A5 280 27:17:17 Nhì Thi CLB Vòng 2
4 1016809 Trần Hà An 4T 280 0:07:23 Nhì Thi CLB Vòng 2
5 2314328 Nguyễn Đình Minh Khuê 4T 280 0:07:17 Nhì Thi CLB Vòng 2
6 8237798 Vũ Đình Quốc Phong 4T 280 0:10:06 Nhì Thi CLB Vòng 2
7 1033156 Vũ Hà Ngân 4T 280 0:11:20 Nhì Thi CLB Vòng 2
8 2575655 Đặng Danh Nhật Minh 4T 280 0:23:18 Nhì Thi CLB Vòng 2
9 8222820 Nguyễn Hà Linh Nhi 4T 280 0:05:16 Nhì Thi CLB Vòng 2
10 8190221 Nguyễn Thành An 4T 270 0:07:15 Nhì Thi CLB Vòng 2
11 1275271 Trần Hà Lê 4A1 270 0:06:28 Nhì Thi CLB Vòng 2
12 1033115 Hoàng Lê Bảo Anh 4A7 270 0:08:34 Nhì Thi CLB Vòng 2
13 8190967 Nguyễn Gia Nhi 4A7 270 0:08:18 Nhì Thi CLB Vòng 2
14 2318571 Quách Đại Tùng Lâm 4A5 260 0:14:53 Ba Thi CLB Vòng 2
15 2303356 Nguyễn Đăng Bảo 4T 260 0:08:54 Ba Thi CLB Vòng 2
16 8189841 Đỗ Tuấn Minh 4T 260 0:19:24 Ba Thi CLB Vòng 2
17 2533617 Vũ Hân Nguyên 4T 260 0:06:08 Ba Thi CLB Vòng 2
18 8168565 Nguyễn Chí Nam 4A5 250 0:08:03 Ba Thi CLB Vòng 2
19 1288836 Nguyễn Khánh Diệp 4A8 250 0:08:17 Ba Thi CLB Vòng 2
20 1259720 Phạm Ngọc Hà My 4A6 250 0:08:41 Ba Thi CLB Vòng 2
21 2299835 Nguyễn Chí Lâm 4A6 250 0:08:22 Ba Thi CLB Vòng 2
22 1276049 Lã Trần Ngân Khánh 4A1 250 0:08:54 Ba Thi CLB Vòng 2
23 8190265 Nguyễn Minh Đức 4A4 250 0:09:26 Ba Thi CLB Vòng 2
24 1199765 Ngô Thế Hùng 4T 240 0:13:18 Ba Thi CLB Vòng 2
25 8191998 Nguyễn Khánh Linh 4A3 240 0:07:32 Ba Thi CLB Vòng 2
26 2301826 Nguyễn Hà Trang 4A5 240 0:09:00 Ba Thi CLB Vòng 2
27 8341278 Lương Trần Diệu Anh 4A7 240 0:11:03 Ba Thi CLB Vòng 2
28 1164922 Đoàn Nhật Huy 4A8 240 0:10:19 Ba Thi CLB Vòng 2
29 8190256 Nguyễn Quỳnh Ngân 4A8 240 0:08:41 Ba Thi CLB Vòng 2
30 1267809 Nguyễn Nhật Minh 4T 230 0:16:02 KK Thi CLB Vòng 2
31 2381733 Nguyễn Lâm Tuệ Mỹ 4A6 230 0:13:43 KK Thi CLB Vòng 2
32 8171078 Đặng Khôi Nguyên 4A5 220 0:09:33 KK Thi CLB Vòng 2
33 8194284 Nguyễn Quang Anh 4A4 220 0:07:30 KK Thi CLB Vòng 2
34 1205976 Nguyễn Nhật Linh 4T 220 0:13:15 KK Thi CLB Vòng 2
35 2309648 Bùi Hà Linh 4T 220 0:06:39 KK Thi CLB Vòng 2
36 8193775 Nguyễn Quang Sáng 4A4 220 0:09:09 KK Thi CLB Vòng 2
37 1235661 Lương Cao Hạnh Linh 4T 220 0:05:35 KK Thi CLB Vòng 2
38 2573092 Nguyễn An Thùy 4A7 220 0:09:52 KK Thi CLB Vòng 2
39 8193563 Bùi Thị Yến Nhi 4A4 220 0:09:04 KK Thi CLB Vòng 2
40 8191770 Đỗ Việt Long 4T 210 0:09:51 KK Thi CLB Vòng 2
41 1189720 Đỗ Đình Bách 4A2 210 0:08:42 KK Thi CLB Vòng 2
42 1259658 Vũ Tiến Thịnh 4A6 210 0:09:15 KK Thi CLB Vòng 2
43 8194182 Trần Ngọc Hà 4A4 210 0:08:59 KK Thi CLB Vòng 2
44 8193798 Mai Trọng Đức 4A4 210 0:09:46 KK Thi CLB Vòng 2
45 8192318 Ngyễn Tấn Trung 4A3 210 0:14:18 KK Thi CLB Vòng 2
46 8171763 Nguyễn Thành Long 4A5 210 0:07:41 KK Thi CLB Vòng 2
47 8187677 Lê Tùng Bách 4A2 210 0:07:42 KK Thi CLB Vòng 2
48 8171262 Nguyễn Tuệ Nhi 4A5 210 0:11:48 KK Thi CLB Vòng 2
49 1196461 Thái Minh Hiển 4A8 210 0:09:04 KK Thi CLB Vòng 2

 

               
 

 

KHỐI 5

       
               
STT Số báo danh Họ và tên Lớp Điểm Thời gian Giải thưởng

Ghi chú

 

1 8232752 Chu Đoàn Phương Chi 5T 300 0:05:01 Nhất Thi CLB Vòng 2
2 2330843 Trương Minh Bảo Anh 5T 290 0:09:14 Nhất Thi CLB Vòng 2
3 2241822 Lưu Gia Bảo 5A2 290 0:04:45 Nhất Thi CLB Vòng 2
4 2331002 Đỗ Hải Nam 5T 280 0:05:56 Nhì Thi CLB Vòng 2
5 2335499 Hoàng Ngọc Phương Chi 5A5 280 0:07:34 Nhì Thi CLB Vòng 2
6 2349610 Trần Hà Phương 5T 280 0:06:36 Nhì Thi CLB Vòng 2
7 2330683 Võ Đình Anh 5T 280 0:14:34 Nhì Thi CLB Vòng 2
8 8228201 Lê Bảo Trang 5T 280 0:06:07 Nhì Thi CLB Vòng 2
9 1044124 Trần Đăng Sơn 5A2 280 0:07:03 Nhì Thi CLB Vòng 2
10 2262563 Nguyễn Thu Trang 5A2 280 0:06:03 Nhì Thi CLB Vòng 2
11 2329776 Nguyễn Thùy Dương 5T 280 0:07:18 Nhì Thi CLB Vòng 2
12 1039605 Nguyễn Trần Hà Anh  5A2 280 0:06:14 Nhì Thi CLB Vòng 2
13 8318083 Nguyễn Nam Phương 5A9 270 0:18:58 Ba Thi CLB Vòng 2
14 8190275 Nguyễn Lê Thảo Anh 5A9 270 0:10:20 Ba Thi CLB Vòng 2
15 8193158 Nguyễn Linh Chi 5A8 270 0:15:11 Ba Thi CLB Vòng 2
16 8225914 Trịnh Khánh Linh 5A2 270 0:14:54 Ba Thi CLB Vòng 2
17 2339249 Nguyễn Nhật Mai 5T 270 0:13:47 Ba Thi CLB Vòng 2
18 1045218 Bùi Khánh Lâm 5A2 270 0:21:49 Ba Thi CLB Vòng 2
19 1003229 Hoàng Dương Minh Minh 5A4 270 0:06:52 Ba Thi CLB Vòng 2
20 1051979 Trần Hà Linh 5A9 270 0:29:04 Ba Thi CLB Vòng 2
21 2579878 Phạm Khánh Giang 5T 270 0:14:40 Ba Thi CLB Vòng 2
22 8220323 Mầu Thanh Hà 5A2 270 0:14:45 Ba Thi CLB Vòng 2
23 1001342 vũ hoàng kiều anh 5A2 270 0:04:57 Ba Thi CLB Vòng 2
24 8190049 Vũ Thu Thủy 5A9 270 0:12:53 Ba Thi CLB Vòng 2
25 2331055 Dương Ngọc Hân 5T 270 0:08:02 Ba Thi CLB Vòng 2
26 8251762 Phạm Linh Chi 5T 270 0:04:04 Ba Thi CLB Vòng 2
27 8193018 Lê Trần Khánh Đan 5A8 270 0:15:03 Ba Thi CLB Vòng 2
28 8190292 Trần Khánh Ly 5A9 260 0:16:45 Ba Thi CLB Vòng 2
29 2327690 Nguyễn Khánh Linh 5T 260 0:08:46 Ba Thi CLB Vòng 2
30 2263403 Nguyễn Hồng Quang 5T 260 0:06:07 Ba Thi CLB Vòng 2
31 1071809 Nguyễn Mai Anh 5A8 260 0:19:03 Ba Thi CLB Vòng 2
32 1184999 Đinh Sơn Nam 5A6 260 0:08:49 Ba Thi CLB Vòng 2
33 1048182 Nguyễn Minh Anh  5A2 260 0:09:36 Ba Thi CLB Vòng 2
34 8247166 Đỗ Thành An 5T 250 0:31:37 KK Thi CLB Vòng 2
35 2300198 Hoàng Khánh Trang 5A1 250 0:09:21 KK Thi CLB Vòng 2
36 2343847 Trần Hoàng Tuệ Chi 5T 250 0:08:29 KK Thi CLB Vòng 2
37 8233846 Hồ Tiến Dũng 5T 250 0:16:01 KK Thi CLB Vòng 2
38 8233296 Nguyễn Lê Bảo Bình 5T 250 0:12:44 KK Thi CLB Vòng 2
39 1055994 nguyễn tiến dũng 5A2 250 0:14:01 KK Thi CLB Vòng 2
40 1053321 Vũ Hồng Giang 5A8 250 0:12:24 KK Thi CLB Vòng 2
41 1048221 Bùi Khánh Vi 5A2 250 0:11:51 KK Thi CLB Vòng 2
42 1046301 Cù Bảo Quang 5A2 250 0:07:31 KK Thi CLB Vòng 2
43 8192240 Ngô Hà Trang 5A8 250 0:17:17 KK Thi CLB Vòng 2
44 2300198 Hoàng Khánh Trang 5A1 250 0:09:21 KK Thi CLB Vòng 2
45 1046980 Phó Khánh Linh 5A2 240 0:14:38 KK Thi CLB Vòng 2
46 8189925 Tăng Bá Hoàng Hải 5A2 240 0:33:17 KK Thi CLB Vòng 2
47 1060037 Đào Ngọc Diệp 5A2 240 0:11:17 KK Thi CLB Vòng 2
48 8221180 Vương Tâm Anh 5A2 230 0:08:10 KK Thi CLB Vòng 2
49 2330417 Nguyễn Hà Bảo Chi 5T 230 0:11:53 KK Thi CLB Vòng 2
50 8195938 Nguyễn Phan Ánh Dương 5A4 230 0:08:45 KK Thi CLB Vòng 2
51 1043308 Nguyễn Minh Tuấn 5A2 230 0:09:09 KK Thi CLB Vòng 2

 

 

Liên hệ

1. Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Địa chỉ: Lô NT02 - Khu ĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

2. Trường THCS - THPT Ban Mai

Địa chỉ: Lô TH4 khu đô thị Văn Phú - P. Phú La - Hà Đông