Ban Mai Scholl

THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC BAN MAI

Được viết: Thứ ba, 31-07-2018

Trường Tiểu học Ban Mai trân trọng thông báo lịch tựu trường năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

 

Thứ năm, ngày 2/8/2018 - HS học sinh khối 2, 3, 4, 5 tựu trường:

6:10 - 7:15: | Đón học sinh đi xe tuyến tại các điểm đã đăng ký.
7:15 - 8:00 | Đón học sinh khối 2, 3, 4, 5 - Chủ đề "Gặp gỡ yêu thương" - HS ăn sáng tại lớp.
8:00 - 16:10 | Học sinh sinh hoạt tại lớp - Chủ đề "Bên nhau trong ngôi nhà mới".
16:10 - 16:20 | Học sinh uống sữa, ra về, học sinh đi xe tuyến về theo xe (CMHS đón theo giờ đã thống nhất với Cán bộ xe).

Thứ sáu, ngày 3/8/2018 - học sinh khối 1 tựu trường:

Từ 7:15 | CMHS đưa con tới trường
7:15 - 8:00 | Đón học sinh khối 1 - Chủ đề "Gặp gỡ yêu thương" - HS ăn sáng tại nhà trong buổi đầu tiên.
8:00 - 16:10 | Học sinh sinh hoạt tại lớp - Chủ đề "Bên nhau trong ngôi nhà mới".
16:10 - 16:20 | Học sinh uống sữa, ra về, học sinh đi xe tuyến về theo xe (CMHS đón theo giờ đã thống nhất với Cán bộ xe).

Liên hệ

Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Ban Mai

Địa chỉ: Lô đất NT02 - Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.banmaischool.edu.vn

Primary    Primary