Ban Mai School

KẾT QUẢ THI IKMC NĂM HỌC 2017 - 2018 - TIỂU HỌC BAN MAI

Được viết: Thứ năm, 19-04-2018
 

KẾT QUẢ THI IKMC NĂM HỌC 2017 - 2018

 

           
           
TT Họ và tên Lớp Điểm Percentile Giải thưởng
1 Đỗ Lưu Danh 1A1 61 99,74 High Distinction,
School Champion
2 Trương Minh Khoa 3A4 107,5 99,4 High Distinction
3 Chu Đoàn Phương Chi 3A6 108,75 99,62 High Distinction
4 Bùi Ngọc Minh Anh 1A11 52,5 98,8 Distinction
5 Nguyễn Ngọc Khánh 1I2 57,75 99,56 Distinction
6 Phạm Vũ Nam Khánh 2A8 68,75 98,53 Distinction
7 Trương Minh Bảo Anh 3A1 106 99,32 Distinction
8 Nguyễn Khánh Linh 3A8 101 98,56 Distinction
9 Vũ Dương Tuấn Kiệt 4A1 108,75 97,32 Distinction
10 Đinh Hoàng Bảo Minh 1A11 42,25 95,92 Top 5%
11 Đỗ Hải Minh 1A4 43,75 96,71 Top 5%
12 Hoàng Anh Trí 1A8 43,5 96,64 Top 5%
13 Lương Vũ Hà 2A8 60,25 96,31 Top 5%
14 Nguyễn Nhật Minh 2A8 58,75 95,72 Top 5%
15 Đỗ Thành An 3A8 93,75 96,16 Top 5%
16 Võ Đình Anh 3A9 92,5 95,27 Top 5%
17 Vũ Danh Hùng 3A9 95 96,83 Top 5%
18 Đỗ Quang Anh 4A3 107,5 96,44 Top 5%
19 Trần Hoàng Việt 4A3 107,5 96,44 Top 5%
20 Đinh Thiên Hương 4A4 104,75 95,7 Top 5%
21 Hoàng Dương 4A7 105 95,84 Top 5%
22 Nguyễn Hoàng Duy 5A2 113,75 96,01 Top 5%
23 Đỗ Việt Bách 5A4 119,5 97,43 Top 5%
24 Phạm Triệu Bình Minh 1A2 38,75 93,06 Top 10%
25 Hoàng Quang Đức 1I1 38,75 93,06 Top 10%
26 Đinh Giáp 1I1 39,5 94,04 Top 10%
27 Nguyễn Trần Minh Phong 1I2 40 94,33 Top 10%
28 Nguyễn Đăng Bảo 2A1 53 92,78 Top 10%
29 Nguyễn Thành An 2A5 54,75 93,83 Top 10%
30 Nguyễn Nhật Linh 2A5 51,75 91,82 Top 10%
31 Dương Ngọc Hân 3A3 87,25 92,06 Top 10%
32 Bùi Đức Phúc Nguyên 3A9 88,25 92,86 Top 10%
33 Nguyễn Tuấn Bách 4A3 98,75 90,57 Top 10%
34 Phùng Linh Đan 4A4 102,5 93,44 Top 10%
35 Bùi Hoàng Minh Anh 4A5 102,5 93,44 Top 10%
36 Trịnh Hải Đường 5A2 110 94,54 Top 10%
37 Phạm Hoàng Quân 5A2 108,75 94,12 Top 10%
38 Đỗ Như Lâm Phúc 5A3 103,75 91,65 Top 10%

Liên hệ

1. Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Địa chỉ: Lô NT02 - Khu ĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

2. Trường THCS - THPT Ban Mai

Địa chỉ: Lô TH4 khu đô thị Văn Phú - P. Phú La - Hà Đông