Ban Mai School

 Kết quả vòng 2 cuộc thi Toefl Junior Challenge 2017 - 2018 của học sinh trường THCS Ban Mai

Được viết: Thứ sáu, 19-01-2018

Trân trọng gửi đến quý Cha mẹ và các con học sinh kết quả vòng 2 cuộc thi Toefl Junior Challenge 2017 - 2018 của học sinh trường THCS Ban Mai. Những thí sinh tham dự Vòng 3 sẽ thử sức cùng bài thi Quốc tế TOEFL Junior từ Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) và sẽ được nhận Phiếu điểm TOEFL Junior do ETS cấp có giá trị toàn cầu.

Thời gian thi Vòng 3 dự kiến: 18/03/2018

 

Stt Họ và  Tên Ngày sinh Số báo danh Khối Lớp Trường Quận/Huyện Nghe hiểu Ngữ pháp và Từ vựng Đọc hiểu Tổng điểm  Điểm Lexile
Điểm CEFR Điểm CEFR Điểm CEFR Điểm CEFR
1 Nguyễn Thị Phương Anh 31-Oct-06 71154278 Khối 6 6 Ban Mai Hà Đông 240 A2 250 B1 200 A1 690 A2 510L
2 Đào Linh Đan 15-Nov-06 71154309 Khối 6 6 Ban Mai Hà Đông 220 A1 235 A2 235 A2 690 A2 725L
3 Vũ Minh Thư 2-Jun-06 71154282 Khối 6 6 Ban Mai Hà Đông 220 A1 225 A2 205 A1 650 A1 550L
4 Đỗ Văn Tiến 22-Feb-06 71154271 Khối 6 6 Ban Mai Hà Đông 230 A2 225 A2 215 A2 670 A2 620L
5 Cao Đoàn Minh Anh 1-Apr-06 71110911 Khối 6 6A1 Ban Mai Hà Đông 220 A1 215 A2 235 A2 670 A2 725L
6 Uông Nguyễn Quỳnh Anh 11-Dec-06 71154295 Khối 6 6A1 Ban Mai Hà Đông 225 A2 205 A1 215 A2 645 A1 620L
7 Nguyễn Hoàng Hải 23-Aug-06 71110922 Khối 6 6A1 Ban Mai Hà Đông 260 B1 250 B1 270 B1 780 B1 910L
8 Đặng Tâm Như 11-Jun-06 71110912 Khối 6 6A1 Ban Mai Hà Đông 260 B1 260 B1 255 B1 775 B1 815L
9 Nguyễn Khánh Vi 4-Nov-06 71110923 Khối 6 6A1 Ban Mai Hà Đông 275 B1 240 A2 255 B1 770 B1 815L
10 Trọng Duy Anh 28-Dec-06 71110964 Khối 6 6A2 Ban Mai Hà Đông 210 A1 220 A2 215 A2 645 A1 620L
11 Phạm Quang Huy 14-Apr-06 71110957 Khối 6 6A2 Ban Mai Hà Đông 260 B1 265 B1 270 B1 795 B1 910L
12 Phạm Trần Phương Linh 7-Jul-06 71110958 Khối 6 6A2 Ban Mai Hà Đông 280 B1 275 B1 280 B2 835 B1 1000L
13 Trần Đăng Hải Long 23-Jul-06 71110962 Khối 6 6A2 Ban Mai Hà Đông 290 B2 255 B1 265 B1 810 B1 880L
14 Nguyễn Nhật Minh 26-Nov-06 71110952 Khối 6 6A2 Ban Mai Hà Đông 215 A1 220 A2 215 A2 650 A1 620L
15 Nguyễn Hà My 6-Dec-06 71110949 Khối 6 6A2 Ban Mai Hà Đông 240 A2 235 A2 240 A2 715 A2 750L
16 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 23-Sep-06 71154532 Khối 6 6A2 Ban Mai Hà Đông 280 B1 260 B1 260 B1 800 B1 850L
17 Ninh Đức Duy 13-Jan-06 71110983 Khối 6 6A3 Ban Mai Hà Đông 250 B1 245 A2 250 B1 745 B1 795L
18 Nguyễn Quang Mạnh 2-Dec-06 71110978 Khối 6 6A3 Ban Mai Hà Đông 220 A1 220 A2 200 A1 640 A1 510L
19 Đặng Thiệu Minh 1-Dec-06 71110966 Khối 6 6A3 Ban Mai Hà Đông 215 A1 225 A2 200 A1 640 A1 510L
20 Trần Phương Thảo 24-Feb-06 71110986 Khối 6 6A3 Ban Mai Hà Đông 295 B2 275 B1 280 B2 850 B2 1000L
21 Mai Tuấn Trung 9-Nov-06 71110974 Khối 6 6A3 Ban Mai Hà Đông 215 A1 220 A2 210 A2 645 A1 590L
22 Hoàng Nguyên 26-Nov-06 71110970 Khối 6 6A3 Ban Mai Hà Đông 245 A2 240 A2 220 A2 705 A2 645L
23 Vũ Minh Anh 14-Sep-06 71111000 Khối 6 6i Ban Mai Hà Đông 265 B1 260 B1 250 B1 775 B1 795L
24 Nguyễn Chí Công 10-Feb-06 71110995 Khối 6 6i Ban Mai Hà Đông 235 A2 235 A2 225 A2 695 A2 675L
25 Lê Hạnh Như 18-Jan-06 71154542 Khối 6 6i Ban Mai Hà Đông 270 B1 260 B1 255 B1 785 B1 815L
26 Nguyễn Hoàng Hải Sơn 14-Sep-06 71110996 Khối 6 6i Ban Mai Hà Đông 205 A1 220 A2 200 A1 625 A1 510L
27 Hoàng Tiến Thành 29-Jun-06 71110992 Khối 6 6i Ban Mai Hà Đông 200 A1 210 A2 210 A2 620 A1 590L
28 Hoàng Anh Thư 3-Aug-06 71110991 Khối 6 6i Ban Mai Hà Đông 295 B2 300 B2 280 B2 875 B2 1000L
29 Trần Ngọc Ánh 7-Aug-05 71154330 Khối 7 7 Ban Mai Hà Đông 270 B1 265 B1 260 B1 795 B1 850L
30 Nguyễn Hoàng Ngân 19-Apr-05 71154366 Khối 7 7 Ban Mai Hà Đông 265 B1 265 B1 275 B1 805 B1 950L
31 Nguyễn Gia Ninh 4-Nov-05 71154536 Khối 7 7 Ban Mai Hà Đông 265 B1 235 A2 260 B1 760 B1 850L
32 Ngô Phan Quân 2-Feb-05 71154373 Khối 7 7 Ban Mai Hà Đông 225 A2 225 A2 235 A2 685 A2 725L
33 Nguyễn Thị Hải Vân 15-Dec-05 71154390 Khối 7 7 Ban Mai Hà Đông 270 B1 245 A2 230 A2 745 B1 700L
34 Đỗ Gia Huy 6-Feb-05 71111003 Khối 7 7A1 Ban Mai Hà Đông 260 B1 265 B1 265 B1 790 B1 880L
35 Trần Ngọc Kiên 18-Aug-05 71111020 Khối 7 7A1 Ban Mai Hà Đông 230 A2 200 A1 235 A2 665 A2 725L
36 Nông Hoàng Trúc Nhi 13-Nov-05 71111017 Khối 7 7A1 Ban Mai Hà Đông 250 B1 240 A2 240 A2 730 A2 750L
37 Vũ Kiến Quốc 17-Oct-05 71111025 Khối 7 7A1 Ban Mai Hà Đông 255 B1 235 A2 260 B1 750 B1 850L
38 Mai Thu Trang 26-Jul-05 71111007 Khối 7 7A1 Ban Mai Hà Đông 290 B2 260 B1 275 B1 825 B1 950L
39 Nguyễn Ngọc Phương Trang 13-Nov-05 71111014 Khối 7 7A1 Ban Mai Hà Đông 275 B1 255 B1 275 B1 805 B1 950L
40 Bạch Trường Giang 24-Sep-05 71154342 Khối 7 7A2 Ban Mai Hà Đông 285 B1 255 B1 230 A2 770 B1 700L
41 Phan Văn Linh 7-Sep-05 71111045 Khối 7 7A2 Ban Mai Hà Đông 260 B1 245 A2 270 B1 775 B1 910L
42 Ngô Hà Di Phương 1-Sep-05 71111033 Khối 7 7A2 Ban Mai Hà Đông 285 B1 245 A2 260 B1 790 B1 850L
43 Lê Phương Lan Anh 17-Feb-03 71153134 Khối 8 8 Ban Mai Hà Đông 285 B1 300 B2 280 B2 865 B2 1000L
44 Nguyễn Hoàng Anh 27-Jan-03 71150415 Khối 8 8 Ban Mai Hà Đông 275 B1 260 B1 230 A2 765 B1 700L
45 Phạm Hương Giang 11-Oct-04 71111063 Khối 8 8A1 Ban Mai Hà Đông 300 B2 280 B2 295 B2 875 B2 1125L
46 Dương Minh Khuê 21-Jan-04 71145663 Khối 8 8A1 Ban Mai Hà Đông 270 B1 290 B2 285 B2 845 B2 1050L
47 Nguyễn Phương Linh 23-Nov-04 71111057 Khối 8 8A1 Ban Mai Hà Đông 250 B1 245 A2 260 B1 755 B1 850L
48 Dư Đặng Kim Ngân 22-Dec-04 71111050 Khối 8 8A1 Ban Mai Hà Đông 265 B1 260 B1 260 B1 785 B1 850L
49 Trần Thị Yến Nhi 12-Jul-04 71111067 Khối 8 8A1 Ban Mai Hà Đông 300 B2 280 B2 280 B2 860 B2 1000L
50 Vũ Minh Quân 12-Jan-04 71111068 Khối 8 8A1 Ban Mai Hà Đông 270 B1 260 B1 270 B1 800 B1 910L
51 Nguyễn Đỗ Quyên 4-Oct-04 71111055 Khối 8 8A1 Ban Mai Hà Đông 225 A2 245 A2 240 A2 710 A2 750L
52 Nguyễn Trường Thịnh 11-Nov-04 71111061 Khối 8 8A1 Ban Mai Hà Đông 255 B1 260 B1 260 B1 775 B1 850L
53 Đặng Xuân Tiến 17-Jan-04 71111048 Khối 8 8A1 Ban Mai Hà Đông 265 B1 270 B1 275 B1 810 B1 950L
54 Nguyễn Mậu Hoàng Anh 29-Nov-04 71111079 Khối 8 8A2 Ban Mai Hà Đông 290 B2 295 B2 290 B2 875 B2 1090L
55 Đào Mạnh Đức 12-Mar-03 71145654 Khối 8 8A2 Ban Mai Hà Đông 300 B2 285 B2 290 B2 875 B2 1090L
56 Nguyễn Trường Giang 29-Jul-04 71111081 Khối 8 8A2 Ban Mai Hà Đông 275 B1 280 B2 270 B1 825 B1 910L
57 Trần Công Nhật Huy 17-Jan-03 71157832 Khối 8 8A2 Ban Mai Hà Đông 295 B2 285 B2 285 B2 865 B2 1050L
58 Lê Hoàng Nhật Minh 14-Oct-04 71111072 Khối 8 8A2 Ban Mai Hà Đông 270 B1 290 B2 280 B2 840 B1 1000L
59 Trần Tuấn Phong 13-Aug-04 71111102 Khối 8 8A3 Ban Mai Hà Đông 295 B2 280 B2 275 B1 850 B2 950L
60 Trịnh Nguyên Sơn 21-Nov-04 71111103 Khối 8 8A3 Ban Mai Hà Đông 270 B1 265 B1 265 B1 800 B1 880L
61 Đặng Hoàng Anh 15-Oct-03 71145651 Khối 9 9A1 Ban Mai Hà Đông 300 B2 280 B2 290 B2 870 B2 1090L

Liên hệ

1. Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Địa chỉ: Lô NT02 - Khu ĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

2. Trường THCS - THPT Ban Mai

Địa chỉ: Lô TH4 khu đô thị Văn Phú - P. Phú La - Hà Đông