Ban Mai Scholl

Thư mời tham dự ngày hội Cha mẹ học sinh đầu năm học 2017 - 2018 trường THCS - THPT Ban Mai

Được viết: Thứ năm, 14-09-2017
“Hiểu để yêu thương & tỏa sáng” là chủ đề xuyên suốt năm học 2017 – 2018, là kim chỉ nam trong mọi hoạt động giáo dục của trường THCS – THPT Ban Mai. Ngày hội Cha Mẹ học sinh đầu năm không nằm ngoài định hướng ấy. Đây chính là cơ hội để Cha Mẹ hiểu về Nhà trường, Giáo viên, chương trình học tập, mục tiêu, kế hoạch của con cũng như lớp con; Giáo viên và Nhà trường hiểu được mong muốn của Cha Mẹ về sự phát triển của học sinh; học sinh hiểu được nhiệm vụ của bản thân trong năm học mới.

 

 

Liên hệ

1. Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Địa chỉ: Lô NT02 - Khu ĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

2. Trường THCS - THPT Ban Mai

Địa chỉ: Lô TH4 khu đô thị Văn Phú - P. Phú La - Hà Đông