Ban Mai Scholl

Danh sách cá nhân, tập thể ủng hộ kinh phí chùm hoạt động Tổng kết năm học 2016- 2017

Được viết: Thứ sáu, 02-06-2017
 
 
 
Kính gửi các bậc PHHS!
Trong các ngày 27-28/5, trường Tiểu học Ban Mai tổ chức chùm hoạt động Tổng kết năm học (Bao gồm CHƯƠNG TRÌNH GALA; NGÀY HỘI SCHOOL NIGHT; NGÀY HỘI LÃNH ĐẠO). Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đơn vị cá nhân, tập thể đã cùng đồng hành, ủng hộ, góp phần làm nên thành công cho chương trình:
 
 
STT TÊN LỚP SỐ TIỀN
1 Hội CMHS lớp 5a5 1.000.000
2 PH Đàm Minh Hoàng- 5a5 1.000.000
3 Tập thể lớp 2a8 300.000
4 Tập thể lớp 4a4 1.000.000
5 PHHS Nguyễn Hoàng - 5a1 1.000.000
6 PHHS Lớp 3a5 500.000
7 PHHS lớp 2a5 1.000.000
8 PHHS Lớp 1a4 2.000.000
9 PHHS Đỗ T. Tuyết Nga - 4a4 2.000.000
10 PH Hồ Tâm Anh lớp 4a2 500.000
    TỔNG SỐ NHẬN ĐƯỢC 10.300.000

 

Kính chúc các anh chị sức khỏe, niềm vui!

Liên hệ

Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Ban Mai

Địa chỉ: Lô đất NT02 - Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.banmaischool.edu.vn

Primary    Primary