Ban Mai Scholl

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỘI THI TIN HỌC TRẺ BAN MAI LẦN THỨ IV

Được viết: Thứ hai, 15-05-2017

 

Khối 1

TT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

1

Trần Hà Lê

1A1

Ba

2

Nguyễn Thanh Thảo Nhi

1A2

Khuyến khích

3

Bùi Mạnh Khang

1A3

Khuyến khích

4

Nguyễn Quang Anh

1A4

Khuyến khích

5

Mạc Kiên Trung

1A4

Khuyến khích

6

Vũ Đình Quốc Phong

1A5

Ba

7

Nguyễn Thành An

1A5

Nhì

8

Nguyễn Nhật Linh

1A5

Ba

9

Vũ Hà Ngân

1A5

Khuyến khích

10

Đặng Danh Nhật Minh

1A7

Nhất

11

Lương Trần Diệu Anh

1A7

Nhì

12

Nguyễn Thu Hà Mi

1A7

Ba

13

Nguyễn Nhật Minh

1A8

Nhì

14

Nguyễn Bảo Linh

1I

Khuyến khích

 

 

Khối 2

TT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

1

Nguyễn Hải Anh

2A1

Nhì

2

Đoàn Lê Việt Chi

2A1

Nhì

3

Nguyễn Lê Diệu Linh

2A1

Khuyến khích

4

Bùi Duy Toàn

2A2

Khuyến khích

5

Nguyễn Trúc Lâm

2A3

Ba

6

Lê Minh Ngọc

2A3

Khuyến khích

7

Nguyễn Phan Ánh Dương

2A4

Khuyến khích

8

Lê Ngọc Anh

2A5

Nhất

9

Nguyễn Thùy Dương

2A5

Ba

10

Chu Đoàn Phương Chi

2A6

Nhì

11

Phạm Khánh Giang

2A6

Ba

12

Nguyễn Tuấn Phong

2A7

Khuyến khích

13

Nguyễn Hà Ngọc Hoa

2A8

Ba

 

 

 

Khối 3

TT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

1

Đinh Nhật Minh

3A1

Ba

2

Nguyễn Tâm Anh

3A2

Nhất

3

Đỗ Quang Anh

3A3

Ba

4

Văn Trọng Khôi

3A3

Khuyến khích

5

Nguyễn Ngọc Minh Châu

3A4

Ba

6

Bùi Hoàng Minh Anh

3A5

Nhì

7

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên

3A5

Ba

8

Lê Đoàn Hà Vy

3A6

Khuyến khích

9

Hoàng Dương

3A7

Khuyến khích

10

Trần Hà Linh

3A7

Nhì

11

Chu Diệu Lân

3A7

Nhì

12

Nguyễn Tú Linh

3A8

Khuyến khích

13

Đoàn Trọng Nghĩa

3A8

Khuyến khích

 

 

Khối 4

TT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

1

Phùng Thị Quỳnh Anh

4A1

Ba

2

Vũ Thị Hương Hiền

4A1

Ba

3

Nguyễn Hoàng Sơn

4A1

Khuyến khích

4

Nguyễn Phan Bảo Anh

4A2

Ba

5

Lê Trần Quỳnh Chi

4A2

Khuyến khích

6

Nguyễn Thị Hoàng Linh

4A2

Nhì

7

Trịnh Hải Đường

4A2

Nhất

8

Hoàng Vương Gia Anh

4A3

Khuyến khích

9

Bùi Mai Dương

4A4

Nhì

10

Tống Trần Công

4A4

Nhì

11

Phan Ngọc Mai

4A4

Khuyến khích

12

Nguyễn Nhật Mai

4A5

Ba

13

Thái Huy Quang

4A6

Khuyến khích

14

Nguyễn Anh Thư

4A6

Khuyến khích

 

 

 

 

 

 

 

Khối 5

TT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

1

Nguyễn Ngọc Hà Chi

5A1

Nhì

2

Dương Tuấn Lộc

5A1

Khuyến Khích

3

Đoàn Nguyễn Ngọc Sơn

5A1

Khuyến Khích

4

Nguyễn Minh An

5A2

Ba

5

Nguyễn Hiểu Lan

5A2

Ba

6

Đặng Tâm Như

5A2

Khuyến Khích

7

Nguyễn Vũ Thục Anh

5A3

Ba

8

Nguyễn Thị Phương Anh

5A3

Khuyến Khích

9

Trần Vũ Gia Hân

5A3

Khuyến Khích

10

Nguyễn Thái An

5A4

Khuyến Khích

11

Nguyễn Gia Ninh

5A4

Nhất

12

Vũ Minh Anh

5A5

Nhì

13

Lê Hạnh Như

5A5

Ba

14

Nguyễn Phan Hoàng

5A5

Nhì

 

 

Liên hệ

Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Ban Mai

Địa chỉ: Lô đất NT02 - Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.banmaischool.edu.vn

Primary    Primary