Ban Mai Scholl

Tuyển dụng

Liên hệ tuyển sinh

Liên hệ tuyển sinh

Được viết: Thứ năm, 18-05-2017
...
Chính sách tuyển dụng

Chính sách tuyển dụng

Được viết: Thứ năm, 18-05-2017
 HỆ THỐNG GIÁO DỤC BAN MAI (Mầm non - Tiểu học - THCS - THPT) CẦN TUYỂN DỤNG: GIÁO VIÊN, TRUYỀN THÔNG, KẾ TOÁN, Y TẾ HỌC ĐƯỜNG, CÁN BỘ BÁN TRÚ , BẢO VỆ, NHÂN VIÊN BẾP I. Nhân sự hệ thống1. CB Kế toán quản trị/ Kế toán...
THÔNG BÁO: TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 1 NĂM 2016

THÔNG BÁO: TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 1 NĂM 2016

Được viết: Thứ tư, 28-12-2016
Ban Mai School là Hệ thống giáo dục liên cấp từ bậc học Mầm non, Tiểu học đến TH cơ sở và TH phổ thông. Trường Mầm non Ban Mai và Tiểu học Ban Mai được xây dựng trên diện tích hơn 7.000m2 tại khu Đô thị Văn Quán, Hà Đông,...

Liên hệ

Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Ban Mai

Địa chỉ: Lô đất NT02 - Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.banmaischool.edu.vn

Primary    Primary