Ban Mai Scholl

Đoàn Massey University - New Zealand giao lưu tại Ban Mai

Được viết: Thứ hai, 10-10-2016

Ngày 28/9, Ban lãnh đạo trường Ban Mai đã đón đoàn Massey University - New Zealand đến thăm và giao lưu tại trường. Đoàn gồm cô Linda - ban Marketing Tuyển sinh và cô Tam Hà - cựu sinh viên thạc sĩ tại trường Đại học Massey University - Palmerson North campus.

 


Với một môi trường giáo dục hiện đại, phát triển toàn diện, Ban Mai đã để lại ấn tượng tốt trong lòng đoàn Massey University về một ngôi trường của sự sáng tạo, thân thiện, học sinh năng động, giỏi tiếng Anh.

Liên hệ

Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Ban Mai

Địa chỉ: Lô đất NT02 - Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.banmaischool.edu.vn

Primary    Primary