Ban Mai School

Các BMSers lớp 5T & bài học TỐI ƯU HÒA THẾ MẠNH

Được viết: Thứ hai, 28-10-2019

Từ tứ thơ của La-phông-ten, cô giáo Lê Hiền đã xây dựng nên ý tưởng và mở đầu bài học bằng video sinh động về đời sống của muông thú trong khu rừng có vị vua Sư tử tốt bụng. Và khi kẻ thù tấn công, học sinh đã nhập vai vua Sư tử để cùng phân công công việc theo sở trường, thế mạnh của mỗi loài vật.

Được biết, đây là bải giảng chuyên đề về TLiM trong việc triển khai thói quen số 6: HỢP LỰC.


Sau bài giảng, học sinh đã hiểu được thế nào là tối ưu hóa thế mạnh; sử dụng đồ thị Dừng lại để suy nghĩ cho việc tối ưu hóa thế mạnh. Qua đó, các bạn nhỏ sẽ có được góc nhìn: Ai cũng có thế mạnh để đóng góp trong cuộc sống. Khi thế mạnh được phát huy tối đa (hay khi biết tối ưu hóa thế mạnh của người khác) sẽ giúp chúng ta hoàn thành được nhiều việc hơn.

Liên hệ

1. Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Địa chỉ: Lô NT02 - Khu ĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

2. Trường THCS - THPT Ban Mai

Địa chỉ: Lô TH4 khu đô thị Văn Phú - P. Phú La - Hà Đông