Ban Mai School

Tổng kết đọc sách TLiM - Cơ hội giải phóng tiềm năng BMSer

Được viết: Thứ ba, 25-04-2017

Một cuốn sách thực sự truyền cảm hứng để khơi dậy và giải phóng những tiềm năng cho mỗi BMSer.
Một cuốn sách cả một tập thể cùng "lên thuyền", khám phá suốt nhiều tháng qua, để hiểu hơn về 7 thói quen cùng 19 nguyên tắc, các quy trình lãnh đạo bản thân và giúp học sinh, gia đình cùng chuyển dịch, biết cách quản trị công việc, quản trị cuộc đời.


Đặc biệt, tinh thần hợp lực, sống chủ động, bắt đầu với mục tiêu, tư duy cùng thắng, hiểu rồi được hiểu... là những thói quen, giá trị thấy rõ trong Chương trình báo cáo đọc sách NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG TÔI của Cán bộ Giáo viên trường Tiểu học Ban Mai - diễn ra vào chiều 22/4/2017.

Chương trình báo cáo gồm các hoạt động:

1/ Hoạt động 1: Check in
Mục tiêu: Chia sẻ câu chuyện thành công của CBGV trong việc áp dụng 7 thói quen
2/ Hoạt động 2: Thi trắc nghiệm "Ghi dấu thành công"
Mục tiêu: Đánh giá số lượng CBGV nhớ 19 nguyên tắc, nhớ nội dung cuốn sách Nhà lãnh đạo trong tôi
3/ Hoạt động 3: Báo cáo về cuốn sách Nhà lãnh đạo trong tôi qua các hình thức sân khấu hóa
Mục tiêu: Thể hiện sự hiểu biết về cuốn sách
4/ Hoạt động 4: Tổng kết
Mục tiêu: Đánh giá tổng quát quá trình đọc sách; Phát động áp dụng 7 TQ vào cuộc sống; Giới thiệu một số đầu sách hay tới CBGV.

Một số hình ảnh về chương trình này.

 

 

 

CHÙM VIDEO:

Sự hợp lự của Tổ Tiếng Việt (Ban Mai school) đã đưa tất cả lên thuyền, cùng 1 hướng https://www.youtube.com/watch?v=Fkspuws_Xl8&index=103&list=PLnnXyKNwI9WW0_BesvFcTTTq1HgbxnIIf
GHI DẤU THÀNH CÔNG (Part 1/3) - Ấn tượng Báo cáo đọc sách The Leader in Me tại Ban Mai school https://www.youtube.com/watch?v=ap6n5rOqZq0&index=101&list=PLnnXyKNwI9WW0_BesvFcTTTq1HgbxnIIf
GHI DẤU THÀNH CÔNG (Part 2/3) https://www.youtube.com/watch?v=y26La7IttKE&index=100&list=PLnnXyKNwI9WW0_BesvFcTTTq1HgbxnIIf
GHI DẤU THÀNH CÔNG (Part 3/3) https://www.youtube.com/watch?v=5yiBQ2v8So4&index=97&list=PLnnXyKNwI9WW0_BesvFcTTTq1HgbxnIIf
CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG là những tấm vé vào cửa tại Báo cáo đọc sách TLiM ở Ban Mai https://www.youtube.com/watch?v=NoKwo0WDbaw&index=102&list=PLnnXyKNwI9WW0_BesvFcTTTq1HgbxnIIf
Tổ Tiếng Anh (Ban Mai school) xuất khẩu thành.... nhạc, hát về The Leader In Me https://www.youtube.com/watch?v=JAydydKTFjk&index=104&list=PLnnXyKNwI9WW0_BesvFcTTTq1HgbxnIIf
Tổ Bán trú (Ban Mai school) thể hiện tài năng tại Báo cáo đọc sách The Leader in Me https://www.youtube.com/watch?v=rO3PDpbcMms&index=105&list=PLnnXyKNwI9WW0_BesvFcTTTq1HgbxnIIf
Ms Kiều Linh (FCE Việt Nam) chia sẻ ấn tượng báo cáo đọc sách The Leader in Me tại Ban Mai school https://www.youtube.com/watch?v=q1p-gU0GDyQ&index=107&list=PLnnXyKNwI9WW0_BesvFcTTTq1HgbxnIIf

 

Liên hệ

1. Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Địa chỉ: Lô NT02 - Khu ĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

2. Trường THCS - THPT Ban Mai

Địa chỉ: Lô TH4 khu đô thị Văn Phú - P. Phú La - Hà Đông