Ban Mai Scholl

Các BMSers ứng tuyển vào các vai trò lãnh đạo

Được viết: Thứ tư, 23-08-2017

Chiều 23/8, các BMSers đã có cơ hội tham gia phỏng vấn để ứng tuyển vào các vị trí lãnh dạo trong nhà trường: Lãnh đạosao đỏ, Lãnh đạo phát thanh măng non, Lãnh đạo thể dục sáng, Lãnh đạo chào đón – Cheer leading; Lãnh đạo chào mừng...

Đây là cơ hội giúp học sinh chủ động lựa chọn các lĩnh vực mình thấy phù hợp, tạo môi trường sinh hoạt thường xuyên, thể hiện các vai trò, rèn luyện kỹ năng, sự tự tin trong giao tiếp, xử lý tình huống, làm việc nhóm.

 

 

Liên hệ

Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Ban Mai

Địa chỉ: Lô đất NT02 - Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.banmaischool.edu.vn

Primary    Primary