Ban Mai Scholl

Bức tường lịch sử hợp lực của học sinh khối 4

Được viết: Thứ bảy, 01-04-2017

Khi mới bắt đầu biết làm toán ai cũng tính được: 1 + 1 = 2. Nhưng có nhiều lúc, nhiều sự việc 1 + 1 > 2 hoặc lớn hơn rất nhiều. Đó chính là sự HỢP LỰC.

THEO DÒNG LỊCH SỬ là bức tường hợp lực của các bạn học sinh khối 4, đã cùng ôn lại lịch sử dân tộc giai đoạn từ buổi đầu dựng nước và giữ nước đến thời Quang Trung. Ai có thế mạnh gì sẽ phát huy tài năng đó. Bạn thì giỏi vẽ, bạn thì giỏi tóm tắt sự kiện, bạn thì nắm vững về các triều đại ... Tất cả hợp lại tạo nên bức tranh đầy sáng tạo và nội dung dễ nhớ! Kính mời quý PHHS cùng theo dõi bức tường này tại khu phòng học tầng 4 của khối 4 tại Ban Mai.

 

 

Liên hệ

Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Ban Mai

Địa chỉ: Lô đất NT02 - Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.banmaischool.edu.vn

Primary    Primary