Ban Mai Scholl

BMser

ƯƠM MẦM TÀI NĂNG!

ƯƠM MẦM TÀI NĂNG!

Được viết: Thứ tư, 14-11-2012
Trường tiểu học Ban Mai – nơi ươm mầm những tài năng. Hằng năm, cứ vào đầu năm học trường Tiểu học Ban Mai lại khởi động những hoạt động chuyên môn hết sức sôi động như tập huấn các phương pháp dạy học, các kĩ...

Liên hệ

Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Ban Mai

Địa chỉ: Lô đất NT02 - Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.banmaischool.edu.vn

Primary    Primary