Ban Mai Scholl

BMSer trên báo Thiếu Niên Tiền Phong

Được viết: Thứ tư, 01-02-2017

Năm 2006, hình ảnh, bài viết, sáng tác của các BMSers xuất hiện trên rất nhiều báo giấy và báo điện tử, trong đó có báo Nhi đồng và Thiếu niên Tiền phong - 2 tờ báo dành cho học sinh trực thuộc cơ quan TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Xin giới thiệu những hình ảnh mới nhất về BMSer: Thầy Khoa (cán bộ Truyền thông) và bạn Vũ Phương Anh (5A2) cùng xuất hiện trên báo Thiếu Niên Tiền Phong - sô Xuân 2017, và bạn Nguyễn Ngọc Hà Chi trên ảnh bìa cùng một bài viết khá thú vị trên báo số 198.

 

Liên hệ

Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Ban Mai

Địa chỉ: Lô đất NT02 - Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.banmaischool.edu.vn

Primary    Primary