Ban Mai Scholl

Học sinh THPT Ban Mai học Quốc phòng an ninh trong môi trường nội trú quân đội

Được viết: Thứ ba, 11-09-2018

Sáng ngày 8/9/2018 tại trường THPT Ban Mai đã diễn ra Lễ khai mạc và giao nhận quân trong khóa học Quốc phòng an ninh. Đây là chương trình học chính khóa trọng điểm của học sinh trường THPT Ban Mai phối hợp với Trung tâm đào tạo QPAN ĐH QGHN trong năm học 2018-2019. Việc mạnh dạn đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn Quốc phòng an ninh, đưa học sinh vào học nội trú trong môi trường quân đội sẽ giúp cho học sinh có cơ hội được: rèn luyện kỷ cương, kỷ luật, tinh thần đồng đội và biết sắp xếp giờ giấc sinh hoạt một cách khoa học.

Trong một tuần học tập (từ 8/9/2018-15/9/2018) tại Trung tâm, học sinh được học tập, rèn luyện tính kỉ luật và sinh hoạt tập trung theo khung thời gian quy định với 11 chế độ trong ngày, các chế độ trong tuần tiệm cận với môi trường quân đội. Ban giám hiệu trường THPT Ban Mai và Trung tâm đào tạo Quốc phòng an ninh ĐHGQ Hà Nội đã xây dựng một môi trường học tập vừa nghiêm túc, kỉ luật vừa thân thiện, cởi mở. Ngoài việc hoàn thiện chương trình quốc phòng an ninh, học sinh được tham gia rèn luyện các kĩ năng cơ bản và thiết thực như: gấp chăn màn, sắp xếp trật tự nội vụ; điều lệnh đội ngũ, tác phong hành quân, tham gia huấn luyện kỹ năng sinh tồn...Sau khi hoàn thành khóa học GDQP-AN tại Trung tâm, học sinh THPT đã có tích lũy kiến thức về nhiều mặt, đặc biệt là nhận thức về QPAN, tác phong học tập, ý thức kỉ luật, tinh thần trách nhiệm và kĩ năng sống.

Cùng xem lại một số hoạt động của học sinh THPT Ban Mai tham gia khóa học QPAN tại Trung tâm đào tạo QPAN ĐHQG Hà Nội:

Cập nhật thông tin về hình ảnh, hoạt động trên Fanpage: https://www.facebook.com/banmaischool.edu.vn/

Liên hệ

1. Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Địa chỉ: Lô NT02 - Khu ĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

2. Trường THCS - THPT Ban Mai

Địa chỉ: Lô TH4 khu đô thị Văn Phú - P. Phú La - Hà Đông