Ban Mai Scholl

Trường THCS Ban Mai trả lời thắc mắc về công tác tuyển sinh năm học 2018 - 2019

Được viết: Thứ hai, 16-07-2018

Kính gửi Quý vị phụ huynh!

Liên quan đến công tác tuyển sinh năm học 2018 -2019, Nhà trường nhận được thắc mắc của một phụ huynh lớp 5A6 trường Tiểu học Ban Mai về việc chuyển cấp cho con, Ban Giám hiệu Trường THCS Ban Mai trả lời như sau:

Đối với trường hợp của Gia đình học sinh lớp 5A6 trường TH Ban Mai, Ban Giám hiệu trường THCS Ban Mai nhận thấy quan điểm giáo dục còn có nhiều điểm chưa đồng nhất, đặc biệt là trong công tác xây dựng môi trường giáo dục cho học sinh và phối hợp giữa Nhà trường và Gia đình.

Để thống nhất những vấn đề còn tồn tại, Ban Giám hiệu đã tổ chức một buổi trao đổi trực tiếp với Cha Mẹ học sinh vào ngày 28/5/2018 và ngày 05/6/2018 trên tinh thần tôn trọng và công khai. Kết thúc buổi gặp mặt, Nhà trường và Gia đình đều chưa thống nhất được quan điểm chung. Vì vậy, Nhà trường và gia đình đã quyết định gia đình sẽ tìm một môi trường giáo dục phù hợp hơn với học sinh và Cha mẹ học sinh.

Thời gian tổ chức buổi trao đổi giữa Nhà trường và Gia đình là hoàn toàn phù hợp với thời hạn tuyển sinh theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng như quy định của Nhà trường.

Nhà trường công bố thông tin để Cha mẹ học sinh, các phòng ban và bộ phận liên quan nắm được thông tin.

Trân trọng cảm ơn!

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS BAN MAI

Liên hệ

1. Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Địa chỉ: Lô NT02 - Khu ĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

2. Trường THCS - THPT Ban Mai

Địa chỉ: Lô TH4 khu đô thị Văn Phú - P. Phú La - Hà Đông