Ban Mai School

BMSERS TỰ TIN ẴM 25 GIẢI TẠI KỲ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP THÀNH PHỐ

Được viết: Thứ bảy, 20-06-2020

 Chúc mừng các BMSers của trường Tiểu học Ban Mai đã tỏa sáng tại kỳ thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố, năm học 2019- 2020.

1/. Trần Hà Linh - 1A2 - NHÌ
2/. Hoàng Duy Khôi - 1i1 - BA
3/. Nguyễn Minh Anh - 1i3 - KK
4/ Trần Khánh Hoà - 1A8 - KK

5/ Lê Thu Giang - 2A9 - NHẤT
6/ Bui Minh Diệp - 2A5 - NHÌ
7/ Trần Đại Lâm - 2A9 - BA
8/ Nguyễn Hoàng Nam - 2A2 - KK
9/ Vũ Thiên Kim - 2A9 - KK

10/ Lê Thùy Dương - 3A5 - NHẤT
11/ Nguyễn Châu Anh - 3A3 - NHÌ
12/ Nguyễn Hà Linh - 3A11- BA
13/ Nguyễn Như Ngân Khánh - 3A9 - KK

14/ Nguyễn Đình Minh Khuê - 4T - NHÌ
15/ Phạm Vũ Nam Khánh - 4T - BA
16/ Nguyễn Hà Linh Nhi - 4T -BA
17/ Nguyễn Minh Đức - 4A4 - KK

 

 

18/ Dương Ngọc Hân - 5T - NHÌ
19/ Trương Minh Bảo Anh - 5T - KK
20/ Chu Đoàn Phương Chi - 5T - KK
21/ Trương Minh Khoa - 5T - KK
22/ Trần Hoàng Tuệ Chi - 5T - KK
23/ Nguyễn Lê Bảo Bình - 5T - KK
24/ Nguyễn Thùy Dương - 5T - KK
25/ Bùi Khánh Vi - 5A2 - KK

Chúc các con tiếp tục về đích, tự tin khẳng định mình với các kỳ thi khác trong dịp cuối năm học này.

 

Liên hệ

1. Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Địa chỉ: Lô NT02 - Khu ĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

2. Trường THCS - THPT Ban Mai

Địa chỉ: Lô TH4 khu đô thị Văn Phú - P. Phú La - Hà Đông